Argo Advies t2-44

Welkom op dearbodienst.nl

De wisselwerking tussen leidinggevende en medewerker

Door de waan van de dag, de toenemende werkdruk of het hybride werken zijn de spontane momenten van het kleine gesprek bij de koffieautomaat of tijdens de lunch zeldzamer geworden. En juist deze gesprekken zijn zo waardevol. Geen gesprek over prestaties, bedrijfsontwikkelingen en managementzaken, maar over hoe het weekend is geweest of wat uw medewerker op dat moment bezighoudt. Het effect van dit zogenaamde ‘praatje pot’ is groot. Welke waarde schuilt er voor u als leidinggevende in een gesprek met uw medewerker?

Vertrouwen en veiligheid

Als u iets opvalt waar u zich zorgen over maakt, ga dan in gesprek met elkaar. Deel uw zorg en vraag of u iets voor de medewerker kunt betekenen. Want wanneer een medewerker zich zorgen maakt, over zijn werk of de thuissituatie, dan heeft dat effect op het werkplezier en het functioneren. Deze zorgen vormen veelal een onderstroom bij de medewerker die continue aandacht en energie vragen, wat kan leiden tot verminderde inzetbaarheid. Vroegtijdig signaleren en gezamenlijk in gesprek gaan over eventuele oplossingen kunnen dit voorkomen. Ook de non-verbale signalen geven u een beeld van hoe het met uw medewerker gaat.

Hierbij is het essentieel dat de medewerker zich veilig voelt. Door u als werkgever mee te nemen in de persoonlijke problematiek stelt uw medewerker zich kwetsbaar op. Het bagatelliseren van deze problematiek, vergelijkingen maken met uw eigen situatie of te snel met oplossingen komen, kan ervoor zorgen dat de medewerker zich niet gehoord voelt, waardoor uw goede intenties verloren gaan. Het vertrouwen en daarmee de veiligheid binnen de relatie staan dan op het spel en de medewerker zal zich terugtrekken. U heeft dan letterlijk vergeefse moeite gedaan en de goede relatie verliest aan kracht.

Veilige omgeving

Aftasten en gepast inspelen op de openheid die de medewerker biedt, zorgt ervoor dat de medewerker zich gehoord voelt. Dit is de basis voor een goede relatie. Als de medewerker open staat voor hulp, dan kost het u als leidinggevende relatief weinig moeite om samen tot een oplossing te komen.

Wanneer een medewerker zijn zorgen met u deelt, kan het nodig zijn dat u hier actief mee aan de slag gaat. Zeker als u concrete signalen krijgt waaruit blijkt dat deze zorgen van invloed zijn op het eerder genoemde werkplezier en functioneren. Het is goed dit ook met de medewerker te delen. In aanvang kan dit tot terughoudendheid leiden, maar in een goede, veilige relatie zal het gesprek uiteindelijk toch plaatsvinden. Met u of met een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie.

Open organisatiecultuur

Wat ook tot terughoudendheid kan leiden, is schaamte of taboe. Of de medewerker dit ervaart wordt mede bepaald door de cultuur op de werkvloer of maatschappelijke acceptatie. Ga voor uzelf na hoe open u zelf binnen uw eigen organisatie over persoonlijke problemen kunt spreken.

Een goede relatie onderhouden vraagt, naast een goed geheugen, dus ook zeker sensitiviteit en doortastendheid. Door op een later moment nog eens terug te komen op iets wat een medewerker met u heeft gedeeld, voegt u extra waarde toe aan de relatie.

Uiteindelijk is dit van groot belang in preventie van het verzuim en heeft het ook een gunstig effect op de output en het welzijn van de medewerker. En bedenk: tevreden medewerkers zijn ook minder genegen elders aan de slag te gaan en zijn de beste ambassadeurs voor u als werkgever. Iets wat in de huidige arbeidsmarkt alleen maar in uw voordeel kan werken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verzuimbegeleiding, maar ook hoe u verzuim kunt voorkomen? Neem dan een kijkje op onze website en volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. U kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie of een offerte.

Het Laatste Nieuws