Paradigma - Argo-220

Welkom op dearbodienst.nl

Wetswijziging

Visie over re-integratie per 1 juli 2023 verplicht

Per 1 juli 2023 zijn werkgevers en medewerkers verplicht om in het Plan van Aanpak, bijstellingen daarvan en in de eerstejaarsevaluatie, hun visie op het re-integratietraject te vermelden. Het doel: meer betrokkenheid bij het re-integratietraject en het meer activeren van medewerkers bij hun eigen re-integratie.

Wat houdt de wijziging in?

Zoals bekend is het opstellen van het Plan van Aanpak een onderdeel binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en medewerker stellen deze samen op en leggen vast wat zij gaan doen voor de re-integratie, wat ze wanneer willen bereiken, hoe en wanneer ze evalueren en wie de casemanager is. Vanaf 1 juli komt daar bij dat werkgever en medewerker ook hun visie op de re-integratie in het Plan van Aanpak, bijstellingen daarvan en in de eerstejaarsevaluatie moeten geven.

Impact op uw organisatie

Deze wetswijziging is niet zo nieuw als het op het eerste oog misschien lijkt. In veel gevallen is de visie van de werkgever en medewerker al onderdeel van het Plan van Aanpak. In het (niet-verplichte) format voor een Plan van Aanpak van het UWV vraagt het UWV al expliciet om de visie van de werkgever en medewerker. In die versie gaat het vooral om de visie op de functie en arbeidsmogelijkheden.

Het toevoegen van de visie geeft werkgevers en medewerkers de ruimte om, met een motivatie, af te wijken van de gestelde termijn van de Wet Verbetering Poortwachter en wat je daarmee oogt te bereiken.

De wijziging gaat in per 1-7-2023 en geldt niet met terugwerkende kracht dus geldt alleen voor stukken die op of na 1 juli zijn opgesteld. Tevens is het ontbreken van een duidelijke visie geen reden voor het opleggen van een loonsanctie.

Wat kunt u van De Arbodienst verwachten?

Om een visie te kunnen geven is enige kennis van de relevante wet- en regelgeving, het re-integratieproces en de eigen verantwoordelijkheden noodzakelijk. Uw Adviseur(s) Arbeid en Gezondheid biedt hierin zoals u gewend bent, de nodige ondersteuning.

Meer informatie over deze wetswijziging

Wilt u weten welke invloed deze wetswijziging heeft op uw organisatie en op de huidige re-integratietrajecten? Neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid van De Arbodienst voor meer informatie en begeleiding tijdens dit traject. 

Het Laatste Nieuws