Arbodienst '21-19-min

Welkom op dearbodienst.nl

Kennismaken met Nederlandse wet- en regelgeving

‘Do you need my doctors note?’

Ik, Adviseur Arbeid & Gezondheid, Rianne van Helden, bemerk dat er in diverse branches en in allerlei functies, steeds meer internationals en/of expats in dienst zijn bij klanten van De Arbodienst. Soms zijn dit arbeidsmigranten, soms zijn dit specialisten die voor een bepaald project tijdelijk in Nederland werken. Wanneer zij een Nederlands arbeidscontract ondertekenen, maken zij voor het eerst kennis met Nederlandse wet- en regelgeving omtrent ziekmelden. Dit leidt nog wel eens tot verwarring of conflict in de praktijk.

Europese vs. Nederlandse wet- en regelgeving

Onze Europese buren hebben allen vrij vergelijkbare wetgeving, maar Nederland is wat ziektebeleid betreft, een vreemde eend in de bijt. Waar veel internationals gewend zijn zich ziek te melden onder begeleide van een doktersbriefje, kijken Nederlandse huisartsen je gek aan wanneer je om een werkgeversverklaring vraagt. In veel Europese landen is het overigens ook uit den boze om in contact te zijn met je werkgever wanneer je verzuimt, terwijl dit in Nederland juist aangemoedigd wordt. Ook wordt er in diverse landen anders omgegaan met ziekte ten gevolge van zwangerschap of zwangerschap in combinatie met arbeid in de breedste zin van het woord.

Ik merk in de praktijk dat, wanneer een international tijdens de ziekmelding pas kennis maakt met de Nederlandse wet- en regelgeving, dit wel eens tot weerstand lijd. Voor veel van de leidinggevenden die ik spreek zijn bepaalde stappen vanzelfsprekend en leidt de weerstand van medewerker, wel eens tot wantrouwen bij de leidinggevende. Hierdoor gaan de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker meer over de regels en randvoorwaarden, dan dat zij daadwerkelijk het goede gesprek voeren over inzetbaarheid en mogelijkheden.

Wel of niet bekend met wet- en regelgeving

Het is belangrijk te beseffen dat élke medewerker die in uw organisatie stapt een bepaald referentiekader heeft met betrekking tot ziekmelden en zijn of haar omgang hiermee, zowel binnen- als buitenlandse collega’s. Zo kan een medewerker een andere omgang gewend zijn vanuit de oude werkgever of heeft medewerker misschien wel van huis uit meegekregen dat het heel acceptabel is om ééns per maand ziek te melden. In Nederland beslist medewerker immers zelf wanneer hij of zij zichzelf ziek meld.

Ga het gesprek aan

Weet ook dat u als leidinggevende, ten alle tijden een bepaalde invloed hebt op de keuzes die uw medewerkers maken. Ga eens met uw medewerker om tafel, voordat u wellicht de conclusie ‘niet meewerken aan de re-integratie’ of ‘ongeoorloofde ziekmelding’ trekt. Leg de feiten tafel, leg rustig uit wat u zowel wettelijk als persoonlijk van medewerker verwacht en wat deze medewerker van u kan verwachten. Vergeet vooral niet te achterhalen wat de gedachtegang achter de keuze van medewerker is en ga hierover met elkaar in gesprek. Dit soort gesprekken kunnen erg lastig zijn, maar schroom niet om uw Adviseur Arbeid & Gezondheid hierbij aan te haken om her goede gesprek met elkaar te voeren en de verwachtingen duidelijk uit te spreken.

Het Laatste Nieuws