Argo Advies t2-3

Welkom op dearbodienst.nl

Vriendschap en verzuim, hand in hand kameraden?

Esther en Jolanda zijn jarenlang goede vriendinnen. Wanneer het bedrijf van Esther haar man alsmaar groeit en er meer personeel nodig is, worden de dames naast vriendinnen ook collega’s van elkaar. Dit naar volle tevredenheid van beiden, tot dat..

Jolanda regelmatig uitvalt in verband met ziekte. Als vriendin maakt Esther zich zorgen om haar goede maatje, maar als collega en werkgever vindt Jolanda het toch behoorlijk vervelend. Ze mist een medewerker, andere collega’s moeten een stapje bij zetten en er moeten extra kosten worden gemaakt om het werk rond te krijgen. Jolanda probeert er voor Esther te zijn als vriendin en wil haar niet lastigvallen met de perikelen op werk, maar de irritaties die ze hierover heeft zijn voor Esther voelbaar in het contact dat ze met elkaar hebben. Uitgesproken wordt het echter niet. De irritaties niet én het gevoel dat Esther heeft niet.

De vriendschap komt onder spanning te staan. Naast dat Jolanda de band met haar vriendin langzaamaan ziet veranderen ervaart zij ook een verandering ten opzichte van haar werk; ze voelt zich minder gemotiveerd om terug te keren. Hoewel ze haar werk hartstikke leuk vond, er voldoening uit haalde en er met veel plezier naartoe ging, slaat de twijfel toe of dit nog wel de juiste plek voor haar is…

Relaties

Als adviseur Arbeid en Gezondheid bij de MKB desk maak ik, Iris Romijn, het vaak mee: werk en privé lopen door elkaar op de werkvloer. Het is eerder regel dan uitzondering dat er naast een collegiale band ook een band is in persoonlijke sferen. Dit loopt uiteen van elkaar zo nu en dan treffen in de plaatselijke kroeg, wekelijks een potje tennissen met elkaar tot aan beste vrienden, ouder-kindrelaties en (ex)liefdesrelaties. Zulke relaties kunnen super gezellig zijn en kunnen zelfs helpen extra toegevoegde waarde te creëren, zoals een betere productiviteit en meer werkgeluk. Fijne bijkomstigheden. Zoals je hebt kunnen lezen in het voorbeeld over Esther en Jolanda kan het echter ook  een onaangename wending krijgen. Dit is vaak helemaal niet nodig en had in dit voorbeeld mogelijk ook voorkomen kunnen worden.

Esther vermeed het aangaan van een gesprek over het verzuim van Jolanda vanuit zakelijk perspectief, uit angst voor een conflict met haar vriendin. Het vermijden van een mogelijk conflict heeft echter geleid tot een breuk in hun vriendschap, een lang verzuimtraject en een vacature voor de functie van Jolanda. Zonde! Wanneer Esther het gesprek was aangegaan met haar vriendin én medewerker had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Zo had Esther mogen benoemen naar Jolanda dat ze er graag voor haar wil zijn als vriendin én dat ze tegelijkertijd ook aandacht wil schenken aan de zakelijke relatie die ze met elkaar hebben. Dit staat los van de vriendschap. Vanuit zakelijk perspectief is er een overeenkomst tussen beiden waaruit verwachtingen en verplichtingen voortvloeien. In een gesprek hadden de mogelijkheden om hieraan te voldoen besproken kunnen worden en hadden ze met elkaar afspraken kunnen maken over de re-integratie van Jolanda. Of Jolanda dan eerder weer aan het werk was gegaan en was gebleven, blijft gissen. Wat wel zeker is, is dat door niet open met elkaar in gesprek te gaan er kansen zijn blijven liggen, zowel voor Esther als voor Jolanda.

Meer tips

Voorkomen dat u ook in zo’n situatie belandt? Hierbij enkele tips om mee te nemen wanneer er sprake is van een vriendschap met uw medewerker:

  • Maak heldere afspraken met elkaar over de scheiding tussen werk en privé. Een vriendschap mag een professionele benadering niet in de weg staan.
  • Het kan helpen letterlijk te benoemen naar de medewerker welke rol u op welk moment aanneemt om dit ook voor hem of haar helder te hebben. Bent u op bezoek als vriend(in)? Houdt het dan ook bij een vriendschappelijk contact. Heeft u contact vanuit uw rol als werkgever? Houdt het dan ook zakelijk.
  • Benoem eventueel dat u het lastig, maar ook nodig vindt om het (ook) zakelijk te benaderen. Alleen het benoemen hiervan kan al wat lucht creëren.
  • Leg, indien er sprake is van verzuim, zakelijke afspraken vast in een plan van aanpak of bijstelling van het plan.
  • Maak er een gewoonte van om jullie ‘relaties’ zo nu en dan met elkaar te evalueren. Hoe vinden jullie dat het gaat? Is er iets veranderd? Waar komt dat dan door? Door hier regelmatig open met elkaar over in gesprek te gaan, kan er ook tijdig actie worden ondernomen indien dit nodig of wenselijk is. 
  • Betrek eventueel een onafhankelijke derde in het proces indien jullie er samen niet uitkomen.

Heeft u vragen over hoe u moet omgaan met deze of een vergelijkbare situatie? De Adviseurs Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst staan voor u klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Het Laatste Nieuws