Argo Advies t2-55

Welkom op dearbodienst.nl

Wat kunt u als werkgever doen?

Verzuim en vakantie, hoe werkt dat eigenlijk?

Heeft u al een vakantie gepland dit jaar? Even een paar weken vrij; op vakantie in eigen land of misschien wel naar het buitenland. Of wellicht heeft u de vakantie er al op zitten. Maar hoe werkt dat eigenlijk als u of uw medewerker vakantie wilt opnemen terwijl er een ziekmelding loopt? Of wanneer een medewerker ziek wordt op vakantie?

Vakantie opnemen tijdens verzuim

Wanneer een medewerker ziek gemeld staat en bezig is met re-integreren, kan het natuurlijk zijn dat deze medewerker een aanvraag doet voor vakantie. Het is aan u als werkgever om deze vakantieaanvraag goed te keuren. In de praktijk blijkt dat dat ook vaak gebeurt. Echter komt soms de vraag naar boven wanneer een verzuimende medewerker vakantie aanvraagt: ‘Draagt vakantie wel bij aan het herstel en de re-integratie van de medewerker?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt er vaak gekeken naar het advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan hierbij meekijken of het opnemen van vakantie bijdraagt aan herstel, of dat dit het herstel in de weg zit.

Wanneer de vakantie van een verzuimende medewerker wordt goedgekeurd, is het van belang te bespreken dat ook de vakantiedagen van medewerker worden afgeschreven. De medewerker heeft in de vakantie ook geen re-integratieverplichtingen: dus geen gesprekken met de bedrijfsarts, arbodienst, spoor 2 consulent enzovoorts.

Ziek worden tijdens vakantie

En wat gebeurt er eigenlijk wanneer een medewerker zich ziekmeldt tijdens zijn of haar vakantie? Worden de vakantiedagen dan ziektedagen? Dit verschilt per bedrijf en per CAO. Het is belangrijk dat de regels omtrent ziekmelden, al dan niet tijdens de vakantie, duidelijk worden gecommuniceerd met de medewerkers. Wanneer een medewerker zich ziekmeldt en het afschrijven van vakantiedagen stopt, begint meteen de verzuimbegeleiding en de re-integratieverplichting van de medewerker. Communiceer ook altijd dat medewerker zich ook weer beter moet melden tijdens vakantie zodra hij niet meer ziek is.

Vrije dagen opnemen om verzuim te voorkomen

Op tijd vakantiedagen opnemen is goed voor de algehele gezondheid van uw medewerkers. Het blijkt dat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers. Ga daarom het gesprek aan met uw medewerkers om te bespreken hoe de vakantiedagen het beste ingezet kunnen worden. Ondersteuning nodig bij dit soort gesprekken? Vraag het uw Adviseur Arbeid en Gezondheid van de Arbodienst.

Het Laatste Nieuws