Paradigma - Argo-82

Welkom op dearbodienst.nl

Invloed van sociale media op verzuim

Verzuim door sociale media

We kunnen er in de huidige samenleving niet meer omheen: social media. Voor de één van praktisch nut en voor de ander de spil van het sociale leven. Met zijn positieve kanten, maar zeker ook kanten waar we vraagtekens bij kunnen zetten.

Social media is voor velen niet meer weg te denken uit de dagelijkse routines en maakt een wezenlijk onderdeel uit van de eigen zichtbaarheid en communicatie met anderen. Het biedt mensen vooral de mogelijkheid successen, vrolijke en ontroerende gebeurtenissen te delen. Vooral met foto’s en steeds minder in woord. Ook is het een trend om vaker de minder gelukkige en negatieve momenten te delen, maar dit is slechts een klein deel van alle berichten.

Verslaafd aan sociale media

Delen van positieve berichten geeft vaak ook positieve reacties. Dat geeft vervolgens weer gevoelens van geluk, gezien worden en waardering. En dat kan een verslavend effect hebben. Op iedereen.

Hoe meer likes en volgers, hoe meer het geluksgevoel groeit. Zodra dit gevoel verdwijnt, wordt opnieuw actie ondernomen om ons brein met het hormoon dopamine te voeden.

Wanneer een medewerker verslaafd is aan sociale media, heeft een groot effect op het dagelijks functioneren. Door de fear of missing out ervaart uw medewerker de hele dag een grote, groeiende drang zijn accounts op sociale media te scannen op nieuwe berichten. Niet meer vrijwillig, maar obsessief.

Het resultaat: verstoorde nachtrust, relaties die onder druk komen te staan en continue ‘afwezigheid’ in het hier en nu in sociale contacten, thuis en op de werkvloer. Zonder tijdige herkenning en hulp kan deze verslaving leiden tot verminderd functioneren met klachten zoals vermoeidheid, slechte concentratie, slechte samenwerking, laag zelfbeeld of zelfs volledig verzuim van werk.

Invloed op het werk

Wat doet u wanneer u merkt dat uw medewerker meer tijd op social media aanwezig is dan op het werk? Sociale media is een onderdeel van het privéleven van een medewerker. Maar wanneer het invloed gaat hebben op de productiviteit van een medewerker, kan de leidinggevende het gesprek erover aangaan.

Het gesprek aangaan is, zoals zo vaak, de eerste stap naar een oplossing. Als een medewerker niet goed functioneert is dat altijd aanleiding voor een gesprek. Bespreek welke hulp u kunt bieden, bijvoorbeeld ondersteuning bij het zoeken naar professionele begeleiding. En maak ook concrete afspraken over de verwachtingen die u van uw medewerker heeft op het werk tijdens de begeleiding om van de verslaving af te komen.

Houd rekening met de mogelijkheid dat de medewerker uw feedback en hulp niet direct met open armen zal ontvangen. Als er daadwerkelijk sprake is van verslaving zal de medewerker in eerste instantie ontkennen en aangeven de problemen die anderen zien zelf niet te ervaren. De uitdaging voor u is geduld hebben en weg blijven van straffe woorden zoals dreigen met ontslag. Dit laatste is in de meeste gevallen veelal bijzonder moeilijk en draagt niet bij aan een veilige werkrelatie die nodig is om hulp te accepteren.

Reden van verzuim

Er zijn veel redenen waarom een medewerker minder productief is of verzuimt, en in veel gevallen heeft het verzuim geen medische oorzaak. Met een open cultuur en vertrouwen binnen de organisatie, kunt u het gesprek aangaan met een medewerker om de achterliggende reden achter het verzuim te achterhalen. Wilt u meer weten over de werkwijze van De Arbodienst, ga dan naar onze website voor meer informatie.

Het Laatste Nieuws