Paradigma - Argo-73

Welkom op dearbodienst.nl

Verslaving op de werkvloer. Hoe gaat u daar mee om?

''Een van mijn medewerkers heeft een verslaving, wat moet ik doen?"

Wellicht heeft u het als werkgever of leidinggevende wel eens meegemaakt, u hebt het vermoeden dat uw medewerker kampt met een mogelijke alcohol- of drugsverslaving, of dat een medewerker naar u toe komt en aangeeft te kampen met een verslaving. Wat doet u dan als leidinggevende en hoe kunt u uw medewerker helpen?

Verslaving lijkt een probleem dat zich buiten de werkvloer afspeelt, maar dat is niet het geval. Van klanten krijgen onze adviseurs soms de vraag wat ze moeten en kunnen doen wanneer een medewerker aangeeft een verslavingsprobleem te hebben. Hoe kunt u als werkgever of leidinggevende ondersteunen bij verslavingsproblematiek?

Verslavingsbeleid

Stap 1 is om een duidelijk beleid te hebben als werkgever rondom alcohol en drugs. Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers. Een verslavingsbeleid kan u hierbij helpen. U kunt hierbij denken aan bepalingen op het gebeid van preventie, gebruik van middelen op de werklocatie, begeleiding van verslaafde medewerkers en gevolgen of sancties wanneer een medewerker die overtreedt.

Vermoeden van verslaving

Wat moet u doen als u vermoedt dat een medewerker kampt met een verslavingsprobleem? Vaak komt een medewerker niet meteen vanzelf naar u toe om te praten over zijn of haar verslavingsproblematiek. Maar hoe gaat u hier het gesprek over aan met uw medewerker? Dit begint al met de relatie die u heeft met uw medewerker. Wanneer er sprake is van een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker, gebaseerd op transparantie en vertrouwen, dan kunt u als werkgever uw zorgen uiten naar medewerker en voorzichtig vragen of er iets speelt bij medewerker waar u als werkgever bij zou kunnen helpen. Vanuit daar kunnen jullie samen een plan maken om medewerker te helpen, bijvoorbeeld het inschakelen van een bedrijfsarts.

Verslaving is een ziekte

Een verslaving wordt in Nederland gezien als een ziekte, immers iemand kiest er zelf niet voor om afhankelijk te zijn of te worden van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Een bedrijfsarts kan ondersteunen bij een medewerker die kampt met een verslaving, echter moet een medewerker wel hebben aangegeven een verslavingsprobleem te hebben. Een bedrijfsarts kan meedenken in behandeltrajecten en advies geven over het al dan niet gedeeltelijk blijven werken.

Duidelijke en transparante communicatie

Wanneer een medewerker kampt met verslavingsproblemen en dit heeft aangegeven bij de werkgever, dan is het extra van belang dat er op een duidelijke en transparante manier wordt gecommuniceerd. Gemaakte afspraken moeten duidelijk en transparant worden gecommuniceerd, evalueer de situatie met de medewerker regelmatig en maak duidelijk wat de volgende stappen zijn.

Meer weten?

Mocht u als leidinggevende het vermoeden hebben dat een medewerker kampt met verslavingsproblematiek, of heeft uw medewerker aangegeven hulp nodig te hebben; neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid om de juiste stappen te bespreken en deze medewerker goed te begeleiden.

Het Laatste Nieuws