Argo Advies t2-44

Welkom op dearbodienst.nl

Stap voor stap de re-integratie door

Trede voor trede re-integreren

Geen enkele re-integratie verloopt hetzelfde. De oorzaak van het verzuim, de werkomgeving, interactie met u als leidinggevende en collega’s en de thuissituatie zijn allemaal van invloed op de stappen die een medewerker kan, wil en mag zetten. Toch hebben ze allemaal een ding gemeen: trede voor trede de trap weer op.

Treden overslaan

Herwinnen van vertrouwen in eigen kunnen, de interactie met collega’s opnieuw afstemmen en weer in het werkritme komen. Dit is een kleine greep uit wat een medewerker tijdens zijn re-integratie te wachten staat. Op het moment dat u en/of uw medewerker hierbij zevenmijlslaarzen aantrekt en te grote stappen gaat maken, is de kans aanzienlijk dat de re-integratie vroeg of laat stagneert. En deze stagnatie is voor alle partijen een negatieve ervaring die vervolgens weer overwonnen moet worden. Verkeerd bestede energie.

Door trede voor trede omhoog te gaan en steeds de check te doen of de volgende stap omhoog met vertrouwen kan worden gezet, werkt uw medewerker aan een duurzame re-integratie. Uw medewerker kan tussentijds op adem komen en schrikt niet van de bereikte hoogte als bij een reflectiemoment ook nog even achterom wordt gekeken. Sterker nog: hij zal vertrouwen herwinnen en gemotiveerd de volgende treden op gaan.

Daarom trede voor trede de trap weer op. 

De trap op coachen

Het is aan de leidinggevende de taak uw medewerker de trap weer op te coachen. Dat betekent dat u beiden wegblijft van het zogenaamde medicaliseren van wat uw medewerker nu (nog) niet lukt. Want ook met fysieke of mentale klachten die medewerker in dagelijkse routines ervaart zijn er vaak toch nog mogelijkheden. Maar nogmaals: in gepaste tred.

Maar zoek af en toe ook samen de grens van het mogelijke op. Door te ervaren dat er meer mogelijk is dan gedacht of verwacht zijn er ook momenten van overwinning en trots. Zorg er wel voor dat u uw medewerker daarbij altijd vanaf de zijlijn blijft coachen.

Hiervoor is het van belang dat regelmatig een check wordt gedaan en jullie elkaar de vragen stellen zoals: Streven we nog hetzelfde doel na? Liggen we nog op koers? Is er nog extra ondersteuning nodig? Evalueer dit gezamenlijk. Stem af of jullie met dezelfde verwachtingen en verantwoordelijkheden het re-integratiedoel nastreven.

Samen re-integreren

Re-integratie betekent samen werken aan een gezamenlijk doel en vooral om weer plezier en balans in gezond werken te hervinden. Samen stap voor stap, trede voor trede de trap weer op.

Ga samen met uw Adviseur Arbeid en gezondheid in gesprek over hoe u uw medewerker het beste kunt ondersteunen tijdens de re-integratie.

Het Laatste Nieuws