Laptop data

Welkom op dearbodienst.nl

Tijdelijke sluiting paraDIGMA-Online

Bij de softwareleverancier van Dotweb (paraDIGMA-Online) zijn donderdag- op vrijdagnacht grootschalige updates gedaan. Hierbij zijn enkele zaken geconstateerd die mogelijk tot datalekken konden leiden. Humaris heeft bij deze constatering onmiddellijk het gebruik van de software stilgelegd. Momenteel werkt Humaris met de leverancier om de software weer op een veilige wijze te laten draaien.

Het is een tijdelijk sluiting, maar verwacht wordt dat dit de hele dag kan duren. Werkt u met een ander verzuimsysteem of Planningsagenda? Dan kunt u gewoon en veilig al uw werkzaamheden voortzetten. Wij houden u via dit kanaal op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid. Onze excuses voor het ongemak.

Update 08-04-2023 - 20.00 uur paraDIGMA Online omgeving weer volledig bereikbaar.

Het incident is door snel en adequaat compleet afsluiten van de omgeving beperkt tot een enkel voorval. Mochten er klanten zijn met vragen over dit incident m.b.t. paraDIGMA Online, dan kunt u zich richten tot support@humaris.nl. 

Het Laatste Nieuws