Argo Advies t2-26

Welkom op dearbodienst.nl

Hoe ga je om met een taalbarrière tijdens verzuim?

Stelt u eens voor hoe het zou zijn… U werkt bij een internationaal bedrijf waar de taal op de werkvloer niet de taal is die u spreekt. Hoe werkt dat dan? Nou, over het algemeen gaat dat prima. Met uniforme werkprocessen, basis Engels, Duits of Pools en met handen en voeten komt u een heel eind. Maar dan doet zich wat voor op het werk. Iets wat meer toelichting of uitleg vraagt. Een medewerker komt in het verzuim. Wat dan?

Tolk inzetten

Als werkgever heeft u op dat moment de uitdaging om met deze medewerker het gesprek aan te gaan waarbij misverstand en verschil van opvatting over wel of niet ziekmelden op de loer liggen. Daarbij mag u als werkgever ook nog eens niet naar de medische oorzaak vragen, lastig. In de praktijk komt het vaak voor dat de leidinggevende een collega, die dezelfde taal spreekt als de medewerker in kwestie, dan als tolk inzet.

Stelt u dan opnieuw eens voor hoe het zou zijn: de tolk raakt betrokken bij veelal zeer persoonlijke zaken van een collega. Dit heeft vaak effect op de relatie die iemand heeft met de verzuimende collega. Maar ook andersom: als verzuimende collega moet hij of zij verhaal doen via deze collega. En dat in een situatie waarin iemand zich kwetsbaar voelt. Niet de ingrediënten voor een zorgvuldige en adequate verzuimbegeleiding op de werkvloer. Ook de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) heeft soms met deze taalbarrière te maken. Als onderdeel van het inzetbaarheidsteam hebben zij vaak contact met de medewerker voordat hij of zij de Bedrijfsarts of Arboverpleegkundige ziet. Hoe gaat de POB hiermee om? Annemarie Engelhart is al bijna 7 jaar werkzaam als praktijkondersteuner bedrijfsarts bij De Arbodienst.

Hoe maakt de POB het verschil?

Annemarie Engelhart: “Ik neem altijd de tijd en verdiep me in de wereld van de ander. Hoe ziet die er uit? En wie maken daar deel van uit, thuis en op het werk? Met deze inkijk schets ik samen met de medewerker een beeld van de situatie op het werk, de beperkingen én de mogelijkheden. Ondanks de taalbarrière. En dat alles aan de telefoon, zonder hulp van gebaren en mimiek. Ik zie dit gemis overigens niet als een belemmerende factor. Sterker nog, persoonlijk vind ik het een voordeel. Het onvermijdelijke oordeel op basis van de eerste indruk staat mij niet in de weg.

En dan is het mijn uitdaging om in het gesprek met de medewerker, aan de andere kant van de lijn, een vertrouwensband op te bouwen. We kennen elkaar immers niet, voor de medewerker ben ik een volstrekte vreemde. Deze spreekuren vragen opperste concentratie, eenvoudig taalgebruik en een continue check of we elkaar goed begrijpen. Zo wil ik het verschil maken in de verzuimbegeleiding. Hoe klein soms ook”. Als het beeld dan compleet is volgt de vertaling naar adviezen en suggesties om onnodige misverstanden in de re-integratiebegeleiding op het werk te voorkomen of op zijn minst te beperken. De adviseur gaat hierover dan met werkgever en medewerker verder in gesprek.

Schakel een professional in

Helaas komt het ook voor dat de taalbarrière niet te overbruggen is. Taal staat dan letterlijk in de weg van een effectieve verzuimbegeleiding. Aarzel dan niet als werkgever en regel een professionele tolk. Dit zorgt er voor dat een medewerker zich goed kan uiten in de eigen taal, dat ze werkgever goed begrijpt waar het over gaat en dat de relaties tussen collega’s optimaal blijft!

Wilt u weten wat het inzetbaarheidsteam voor De Arbodienst nog meer voor u kan betekenen? Ga dan naar onze website voor meer informatie. Houd ook onze LinkedIn pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Het Laatste Nieuws