Argo Advies t2-40

Welkom op dearbodienst.nl

Begeleiding en waarborging van kwaliteit en professionele ontwikkeling

Alles over Supervisie binnen de bedrijfsgeneeskunde

Binnen de bedrijfsgeneeskunde wordt er vaak gewerkt met supervisie. Zo ook binnen de Arbodienst. Supervisie is het proces waarbij bedrijfsartsen toezicht houden en begeleiding bieden aan andere artsen. Supervisie biedt de mogelijkheid om, ook nu met het tekort aan artsen, de juiste ondersteuning te bieden aan medewerkers evenals de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen. Wij vertellen u graag meer over supervisie binnen De Arbodienst.

Wie werken er onder supervisie?

Onder supervisie binnen de bedrijfsgeneeskunde werken alle artsen (in opleiding) die niet geregistreerd bedrijfsarts zijn. Dit kan variëren van AIOS tot huisarts tot spoedeisende hulp arts. Door te werken met supervisie komen er veel meer artsen in aanmerking om te werken binnen de bedrijfsgeneeskunde, zonder dat de kwaliteit en veiligheid onder druk komen te staan.

Doel van supervisie?

Het doel van supervisie is het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. Ook kunnen supervisanten (de artsen die onder supervisie werken) veel leren tijdens de nauwe samenwerking met de supervisor (bedrijfsarts) en hun professionele vaardigheden aanscherpen. Ook biedt het een veilige omgeving waarin supervisanten openlijk kunnen reflecteren op hun eigen handelen, uitdagingen kunnen bespreken en nieuwe strategieën kunnen ontwikkelen om de beste zorg aan cliënten te bieden.

Hoe werkt supervisie?

Tijdens supervisie hebben de supervisor en supervisanten regelmatig overleg waarbij er wordt meegekeken en feedback wordt gegeven bij diverse casussen. Met de aandacht voor feedback, adviezen en richtlijnen kunnen de artsen hun kennis en vaardigheden ontwikkelen en verbeteren. Deze competenties en de verbetering worden vastgelegd in een supervisieovereenkomst.

Meer over supervisie

Wilt u meer weten over supervisie of wilt u deze informatie delen binnen uw organisatie? Download dan onderstaande flyer en neem bij vragen contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Download de whitepaper Supervisie

Het Laatste Nieuws