Argo Advies t2-76

Welkom op dearbodienst.nl

U moet met spoed naar de bedrijfsarts!... Of niet?

Het verzoek ‘u moet direct naar de bedrijfsarts’ of ‘de bedrijfsarts moet met spoed komen’ komt regelmatig voor. Maar heeft de bedrijfsarts in alle gevallen de gouden tip of het verlossende antwoord? Het direct zien van de (Bedrijfs)arts geeft vaak niet het gewenste effect, niet elk verzuim is te vinden in een medische oorzaak. Maar hoe kunt u dan een verzuimende medewerker laten re-integreren? En hoe werkt taakdelegatie eigenlijk?

De Adviseur Arbeid en Gezondheid als eerste aanspreekpunt

Zoals gezegd heeft niet al het verzuim een medische achtergrond. Een conflict op het werk, de bedrijfscultuur of de werksfeer kunnen een medewerker laten verzuimen. Binnen De Arbodienst is de Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG) het eerste aanspreekpunt voor een verzuimende medewerker. De adviseur vraagt bij een ziekmelding hoe het met de medewerker gaat, hoe lang de medewerker denkt afwezig te zijn en of er eventueel mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan of om tijdelijk aangepast werk te doen. Wanneer de medewerker aangeeft dat hij of zij een verstoorde arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met de leidinggevende, nog niet bedaard is en daardoor niet naar kantoor wilt komen, is er geen reden om de (Bedrijfs)arts in te schakelen.

Meer tijd dankzij ondersteuning

Taakdelegatie is het verdelen van de taken en die (deels) zelfstandig door een professional te laten uitvoeren onder de supervisie van een (Bedrijfs)arts. De professionals waaraan de (Bedrijfs)arts dossiers of taken kan delegeren, zijn: de Arboverpleegkundige (AVK) en de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB). Per dossier wordt gekeken wie de begeleiding hiervan gaat opnemen, aan wie de (Bedrijfs)arts de taken delegeert en welke taken worden vastgesteld in een samenwerkingsovereenkomst.

Wanneer een medewerker denkt/vindt dat hij of zij niet belastbaar is, dan kan de AAG een spreekuur inplannen met de vraag of er sprake is van ziekte of gebrek. Indien er geen ziekte of gebrek is vastgesteld, dan gaat de adviseur is gesprek met de werkgever om samen tot een oplossing te komen zodat de medewerker niet meer verzuimt. Het advies van de arts kan dan zijn dat de AAG in dit proces bemiddelt. Constateert de arts dat er wel sprake is van ziekte of een gebrek, dan stelt de medisch professional de belastbaarheid vast. De AAG kijkt samen met de werkgever en medewerker hoe zij deze adviezen is de praktijk kunnen toepassen.

Door taakdelegatie toe te passen zit de (Bedrijfs)arts niet meer in inefficiënte spreekuren en houdt hij daardoor meer tijd over voor complexe casussen, voor preventietaken en voor advies. Wel blijft de (Bedrijfs)arts eindverantwoordelijke voor de sociaal-medische begeleiding van de medewerker.

Uw inzetbaarheidsteam

De Adviseur Arbeid en Gezondheid, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB), de Arboverpleegkundige en de (Bedrijfs)arts werken samen in een inzetbaarheidsteam. Zij ondersteunen werkgevers en medewerkers in het alle facetten van verzuimbegeleiding, dus ook het voorkomen van verzuim.

Bent u klaar voor verandering? Bekijk dan onze visie over preventie en verzuim, onze diensten of neem contact met ons op. We maken graag kennis met u.

Het Laatste Nieuws