Argo Advies t2-10

Welkom op dearbodienst.nl

Persbericht: Meer aandacht voor stress: goed voor medewerkers én organisaties

Amsterdam UMC en een groot aantal partners starten een vernieuwende aanpak van stress en het bouwen aan veerkracht binnen organisaties. Doel is om welzijn en veerkracht van zowel de werknemer als de organisatie te bevorderen. De Arbodienst is één van de betrokken partijen die heeft gewerkt aan de totstandkoming van deze aanpak. 

Dit baanbrekende initiatief van 10,8 miljoen wordt gefinancierd door NWO binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Projectleider Christiaan Vinkers van Amsterdam UMC: “In een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken, ben ik blij om de start van DESTRESS aan te kondigen. Dit is hard nodig omdat 30% van de werknemers dat uitvalt vanwege langdurend psychisch verzuim veroorzaakt wordt door stress, en dat verzuimkosten door stress werkgevers meer dan 3 miljard euro per jaar kost.”

Stress vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van individuele werknemers en de algehele gezondheid van organisaties. De veerkracht van werknemers en die van de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een organisatie kan alleen veerkrachtig zijn als haar werknemers dat ook zijn. De centrale vraag is: kunnen we oplopende stress en risico’s voor veerkracht van individu en organisatie op een effectieve manier in kaart brengen en aanpakken?

Gebrek aan visie

De huidige aanpak van stress en veerkracht binnen bedrijven gaat vaak niet goed. Dat komt omdat stress bij werknemers te laat wordt gezien maar ook omdat vaak niet duidelijk is wie binnen organisaties hiermee aan de slag moet. Bovendien is het de vraag waar de stress vandaan komt: privé, het werk of beide? Juist in een vroeg stadium hebben werkgever en individu dezelfde belangen om stress en veerkracht te behouden. DESTRESS wil deze problemen aanpakken met een consistente benadering die het perspectief van individu en organisatie verbindt en zorgt dat reacties op stresssignalen duurzaam en effectief zijn. Vinkers: ”We moeten af van de huidige fragmentatie, en toewerken naar een ecosysteem met voldoende wetenschappelijke basis om de nadelige effecten van overmatige stress voor te zijn.”

Wat gaat DESTRESS doen?

DESTRESS richt zich op het verminderen van stress en het verhogen van de veerkracht bij zowel individuele werknemers als organisaties. Het doel is om vroegtijdig stress te herkennen door middel van stress signalen vanuit individu en omgeving die door kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier samen worden gebracht. Daardoor willen we werknemers en werkgevers samen laten werken om stress aan te pakken. Het project richt zich op het herkennen van stress, het omzetten van de signalen in actie, en hoe dit op een flexibele manier gebruikt kan worden op de werkvloer zodat werknemer en werkgever er beide iets aan hebben.

Uitval voorkomen

DESTRESS streeft ernaar om stress proactief te detecteren waardoor een goede en gezamenlijke dialoog tussen werkgevers en werknemers tot stand komt. Uiteindelijk moet dit zorgen dat minder mensen uitvallen door stress, en organisaties in staat zijn om in een vroeg stadium te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers, en daarmee ook hun bedrijf. Vinkers: “Met de lancering van DESTRESS maken we een belangrijke stap voorwaarts om stress aan te pakken en organisatorische en individuele veerkracht te bevorderen. Het gaat nu te vaak fout, en stress wordt niet of te laat gezien. Hoge uitval van medewerkers en problemen in de organisatie zijn het gevolg. Daar moeten we iets aan doen”

DESTRESS is een multidisciplinair consortium van experts en gericht op het tijdig detecteren en vroegtijdig ingrijpen op stress bij individuen als organisaties. Het consortium vertegenwoordigt een breed scala aan partners en universiteiten, waaronder het Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit en Radboud UMC, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarnaast zijn er ook partners uit de praktijk die zorgen voor optimale implementatie, waaronder HumanTotalCare (HTC), Nationale Nederlanden (NN), Movir, paraDIGMA groep, Healthy Chronos en UWV.

Het Laatste Nieuws