Argo Advies t2-23

Welkom op dearbodienst.nl

Is parttime werken ook altijd parttime werken?

Nederland is koploper in parttime werken. Vooral vrouwen kiezen, veelal na de zorgperiode voor kinderen, voor voortzetting van hun parttime dienstverband. Maar is parttime werken ook altijd parttime werken? Het is maar van welke kant je het bekijkt. Want kan het ook een samenspel zijn van meerdere werkgevers of ‘werk’ van andere aard waar de samenleving mee gediend wordt?

Redenen parttime functie

Parttime werken kan een keuze zijn voor een gezonde werk-privé balans of om invulling te geven aan andere bezigheden zonder dat er sprake is van een dienstverband. Zo telt Nederland vele mantelzorgers; mensen die met veel toewijding anderen ondersteunen in hun dagelijkse bezigheden en behoeften om zo kwaliteit van leven te geven. Veelal intensief en zeker niet vrijblijvend. Volgens het SCP geven ca. 5 miljoen mensen mantelzorg aan naasten of bekenden. Hiervan helpen 825.000 mensen anderen langer dan drie maanden voor meer dan 8 uur per week.

Tot slot is parttime werken niet altijd ook daadwerkelijk parttime werken. In Nederland hebben ca. 769.000 mensen een tweede baan naast hun hoofdbaan Dit is 8,3% van alle werkenden. Een tweede baan ligt vaak niet voor de hand. Het vraagt afstemming en formele afspraken over werktijden en over geheimhouding van interne zaken over en weer. Ook bij verzuim geldt dat onderlinge afstemming aan de orde is. De beperkingen ten gevolge van de ziekte kunnen het enerzijds niet mogelijk maken de eigen werkzaamheden te blijven uitvoeren bij de ene werkgever waar het wellicht bij de andere werkgever geen belemmering geeft. Ook hier geldt: goede afspraken vooraf voorkomen onduidelijkheid.

Voordelen

Want parttime werken heeft zeker pluspunten. Medewerkers kunnen op meerdere terreinen hun talenten inzetten en daarmee ook weer kennis en vaardigheden meenemen die ze over en weer bij de werkgevers kunnen delen. Het kan medewerkers ook gemotiveerd houden. Afwisseling in werk is voor velen een belangrijke motivator om bij een werkgever te blijven werken. Zeker daar waar afwisseling of het vervullen van meerdere rollen binnen één functie niet tot de mogelijkheden behoort.

Ook kan een werkgever niet altijd een fulltime contract bieden en kan een medewerker niet rondkomen van het geboden parttime salaris. Zeker in die situatie is het aan alle betrokkenen van belang alert te zijn op de werktijden. Nu, in tijden van hoge kosten voor dagelijkse uitgaven aan boodschappen en energie, geldt voor veel medewerkers de wens of zelfs noodzaak het inkomensniveau op peil te houden. Dit kan o.a. door meer uren te gaan werken. Maar kan de medewerker de extra uren inpassen in een goede werk-privé balans en ook volhouden? Op het werk praten over geldzaken is veelal taboe. Toch kan inzage in de financiële draagkracht van een medewerker de deur openen naar passende hulp of begeleiding bij geldzaken.

Meer informatie

Fulltime werken doen we dus misschien wel meer dan zo op het eerste gezicht lijkt. Vanuit motivatie, zorg voor anderen of omdat het financieel noodzakelijk is. Met elkaar in gesprek blijven over de drijfveren voor meer werken is daarom essentieel. Wanneer u dit bespreekbaar wilt maken met uw medewerkers kunt u de hulp inschakelen van uw Adviseur Arbeid en Gezondheid.

Het Laatste Nieuws