Paradigma - Argo-187

Welkom op dearbodienst.nl

Personeelstekort of verborgen capaciteit

Op vakantie gaan met oranje verzuim

Hoe kan het toch dat de zomervakantie zo’n stressvolle periode is bij klanten? Ik, Adviseur Arbeid & Gezondheid Rianne van Helden, zit regelmatig met management en leidinggevenden om tafel. Ik hoor ze de laatste tijd vooral over het vraagstuk ‘de vakantieplanning’ en hoe ze deze rond gaan krijgen. Hierbij wordt vaak een personeelstekort als oorzaak aangewezen. Ik probeer mijn klanten vaak uit de dagen om dit probleem ook eens op te lossen vanuit het verzuim.

Tekorten of kansen missen?

Het gemiddelde verzuimcijfer in Nederland is, laatst gerapporteerd door het CBS, 5,7% (kwartaal 1, 2023). In een organisatie van 500 medewerkers, zou dit betekenen dat 28 tot 29 medewerkers afwezig zijn door verzuim. Wellicht zitten zij op dit moment zelfs wel volledig thuis. Hebben we het dan over een personeelstekort of over het te weinig benutten van verborgen capaciteit?

Ik leg mijn klanten dan uit dat een groot deel van de verzuimende populatie gedeeltelijk ingezet kan worden en dit hen helpt in hun herstelproces. Dit is namelijk de categorie oranje verzuimers. Oranje verzuimers zijn de medewerkers met reële beperkingen, maar ook reële mogelijkheden. Wanneer die reële mogelijkheden worden ingezet bij passend werkt, helpt dit zelfs bij het herstelproces. Wist u dat deze oranje categorie ruim 80% van uw totale verzuim bedraagt? Dit biedt dan ook veel kansen om het ‘personeelstekort’ tegen te gaan.

Lange termijn oplossing

In de organisatie waar 28 tot 29 medewerkers afwezig zijn door verzuim, betekent dit dat u ongeveer 22 tot 23 medewerkers gedeeltelijk, aangepast of vervangend kunt inzetten in werk. Door het voeren van het goede gesprek en in gesprek blijven gaan, kunnen samen afspraken gemaakt worden over de passende inzet. Medewerker kent zijn of haar baan zelf immers het beste, weet ook het beste waar de mogelijkheden liggen en wat hij of zij aan kan.

Door uw oranje verzuimers op een passende manier in te zetten, helpt dit u niet alleen met het opvullen van de gaten in de vakantieplannen. Nog belangrijker is dat het herstelproces van uw medewerker ondersteunt en bevordert waardoor ook na de vakantie wellicht minder gaten in de roosters hoeft op te vullen. Mijns inziens twee vliegen in één klap.

Het goede gesprek aangaan

Een veel voorkomend advies binnen verzuim en de preventie ervan, is het aangaan van het goede gesprek. Bent u benieuwd wat dit ‘goede gesprek’ inhoudt? Neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid of lees een van onze artikelen op de website voor meer informatie.

Het Laatste Nieuws