Arbodienst '21-12-min

Welkom op dearbodienst.nl

Wijzigingen binnen de RI&E

Nieuwe criteria RI&E per 1 juli: wat betekent het voor de werkvloer?

De RI&E breidt zich steeds verder uit en gaat met de ontwikkelingen in organisaties en de samenleving mee. Dit betekent dat de RI&E regelmatig wordt geüpdatet om er voor te zorgen dat medewerkers en organisaties nog steeds veilig te werk gaan. Zo ook afgelopen maart, toen de nieuwe criteria bekend werden gemaakt. Wij vertalen deze voor u naar de werkvloer.

Uitvoeren en toetsen

Met de RI&E kijken we naar de werkelijke risico’s op de werkvloer en pakken we knelpunten structureel aan. Om de knelpunten in kaart te brengen, is de werkgever verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo  kerndeskundige: Bedrijfsarts, gecertificeerde Arbeidshygiënist, een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige of Arbeids- & Organisatiedeskundige. In deze manier van toetsen van de RI&E gaat echter iets veranderen. Er worden strengere eisen gesteld aan het toetsen van de RI&E en dus ook aan het niveau van de RI&E. De RI&E wordt nu vaak door één Arbo kerndeskundige getoetst. De inzet van het aantal betrokken Arbo kerndeskundigen bij de RI&E wordt nu afhankelijk van de scope en er worden andere eisen gesteld aan de Arbo kerndeskundige die de toetsing verrichten. Zij hebben twee taken, het toetsen van de RI&E en adviseren over verbetermaatregelen.

Systeemtoets

We gaan het in de nabije toekomst hebben over een systeemtoets en een scope toets. De systeemtoets wordt door de kerndeskundige uitgevoerd over de volle breedte van de arbeidsomstandighedenproblematiek binnen de betreffende organisatie die de RI&E heeft gemaakt. Daarbij kijkt hij bij de systeemtoets of alles wat wettelijk verplicht is en naar alle arbeidsbelastende factoren, beschreven is in de RI&E. Met andere woorden: zijn de verplichte onderdelen aanwezig. Dit betreft geen inhoudelijke beoordeling en kan daarom over de volle breedte door elke gecertificeerde kerndeskundige uitgevoerd worden.

Scopetoets

Daarnaast moet bij de scopetoets worden getoetst of de RI&E afdoende ingaat op alle risicofactoren die zich voor kunnen doen: is de inventarisatie verricht met de juiste methoden, zijn de juiste beheersmaatregelen genomen? Dit betreft een toets die valt binnen de scope van de kerndeskundige; een toets die dus wordt afgedekt door het expertisegebied van de bedrijfsarts, hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige.

Het kan dus voorkomen dat een organisatie twee of meer Arbo kerndeskundigen in moet schakelen omdat de risicogebieden breder zijn dan die vallen binnen de scope van één kerndeskundige.

Certificatieschema

Het certificatieschema van de Arbo  kerndeskundigen blijft ook niet onveranderd. Een kerndeskundige wordt gecertificeerd voor het uitvoeren van de systeemtoets én het uitvoeren van de scopetoets op de risicofactoren die vallen binnen de scope. Het systeem van certificatie toont aan dat een deskundige daarvoor de vereiste kennis en vaardigheden heeft. Wie een gecertificeerde Arbo kerndeskundige inhuurt voor de RI&E, weet dat hij een capabele professional inschakelt.

Deze veranderingen gaan in vanaf 1 juli 2022 met een overgangsperiode van twee jaar. Voor De Arbodienst betekend dit dat het toetsen gelijk blijft tot 1 januari 2023. Uiteraard gaan we alle Arbo kerndeskundigen meer betrekken bij de toetsing.

Uiteraard doen de Arbo kerndeskundigen van De Arbodienst meer dan alleen het toetsen van de RI&E! Voor alle verdiepende  onderzoeken genoemd in het plan van aanpak van uw RI&E kunt u bij De Arbodienst terecht. Wilt u de RI&E voor uw organisatie laten toetsen of ook laten uitvoeren door De Arbodienst? Dat kan! Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie. Wij komen graag bij u langs.

Het Laatste Nieuws