Paradigma - Argo-189

Welkom op dearbodienst.nl

Wat wel of niet te doen bij negatieve medewerkers

We kennen ze allemaal. Medewerkers die vaak klagen over lastige klanten, trage systemen, slechte koffie en die ene collega die nog steeds ziek is. Als een medewerker zich negatief uitlaat over de situatie op het werk en er is geen aandacht voor het signaal, zal de medewerker zich niet gehoord voelen. Resultaat is dat de medewerker vast kan lopen in een patroon van klagen en uiteindelijk gedemotiveerd raakt.

Inmiddels weet iedereen dat een niet-gemotiveerde medewerker minder betrokken is en sneller verzuimt. Daarbij komt dat door onvrede over de werksituatie de drempel om terug te keren naar de werkvloer ook hoger is. We weten ook dat iedereen op zijn tijd persoonlijke, positieve aandacht nodig heeft. Dit begint met het aangaan van het gesprek; oprechte interesse tonen in wat medewerker beweegt of wat nu juist tot stilstand leidt.

Wat kunt u als leidinggevende in deze situatie doen of wat moet u juist laten?

Wat niet te doen

Allereerst wat niet te doen. De uitdaging is niet direct in de oplossingsmodus te schieten en allerlei adviezen te geven. U gaat dan voorbij aan de onderliggende reden van de negatieve opmerkingen. Daarbij komt dat deze oplossingen, die voor u wellicht goed werken, voor de medewerker geen oplossing bieden. Met reacties als “Ach, daar trek je je toch niets van aan” of “Ja, dat is nou eenmaal zo” zal medewerker zich ook niet gehoord voelen.

Maar hoe dan wel?

Ga het gesprek aan. Geef feedback vanuit uzelf over wat u opvalt en geef daar een concreet voorbeeld bij. Verplaats u vervolgens in de wereld van de medewerker door vragen te stellen en te ontdekken welke oplossingen medewerker zelf passend vindt. En sta hierbij open voor de reactie, het kan namelijk zijn dat de medewerker verandering van u vraagt. Kies voor dit gesprek wel een goed moment. Een rustig tijdstip, zonder anderen erbij. Bijvoorbeeld onder een kop koffie of neem de medewerker apart voor een kort gesprekje. Zo voorkomt u een mogelijke situatie waarin medewerker zich niet veilig voelt. Geef ook opvolging aan dit gesprek. Maak hiervoor concrete afspraken en kom deze ook na. Mocht er in later stadium niet veel te bespreken zijn, blijf dan toch het gesprek aangaan. Hiermee laat u merken de ander te zien.

Wanneer u erin slaagt de negatieve uitlatingen te beïnvloeden dan wel om te buigen, zal dit een positieve invloed hebben op de motivatie van medewerker en zeker ook op de collega’s rondom de medewerker. Uiteindelijk kunt u met de juiste dosis aandacht en door continu het gesprek aan te gaan, het verzuim positief beïnvloeden.

Meer informatie

De Adviseurs Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst helpen u graag bij het aangaan van dit gesprek om verzuim te voorkomen en een gezonde organisatiecultuur te creëren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Het Laatste Nieuws