Paradigma - Argo-59

Welkom op dearbodienst.nl

Invloed op werkplezier

Meer werkplezier, wacht niet tot maandag

Elke maandag weer met frisse energie aan de slag. Soms begint de week ook met een grote uitdaging zoals een nieuwe baan of de start van een opleiding, maar veelal start de dag op de vertrouwde werkplek. En ook op die vertrouwde werkplek is het voor behoud van werkplezier van essentieel belang dat wat een medewerker doet eens door de medewerker zelf van een andere kant wordt bekeken. Kan het anders? Passen de routines nog bij wat er in de huidige setting van de werkomgeving gevraagd wordt? En hoe kan een medewerker nieuwe ideeën en plannen zelf realiseren?

Effect op verzuim

Het ontbreken van werkplezier is van grote invloed op het verzuim, of althans op de keuze van een medewerker om zich ziek te melden. Als er geen betrokkenheid is met het werk en er geen eigenaarschap wordt ervaren, is de verzuimdrempel laag. Ook bij de terugkeer naar werk speelt dit een rol. Als een medewerker geen invloed heeft of ervaart op de factoren die van invloed zijn op het werkplezier, zal de re-integratie moeizamer verlopen.

Autonomie

Onderzoek toont aan dat waardering, eigen regie en ontwikkelingsmogelijkheden de belangrijkste motivators zijn voor medewerkers. Ieder mens ervaart graag een zekere regelmogelijkheid. Invloed op hoe de werkdag er uit ziet. Taken, planning, hoe met wie wordt samengewerkt en op de eigen ontwikkeling. En met deze laatste wordt niet alleen scholing bedoeld.

Dit vraagt van u als leidinggevende te weten wat uw medewerkers bezig houdt, waar hun expertise ligt en wat de verborgen talenten zijn.

Zelf aan de slag

Door de leidinggevende niet zelf achter het stuur te laten zitten, maar zelf aan het denken te zetten en aan de slag te laten gaan met nieuwe ideeën en plannen, creëert u als leidinggevende een werksfeer waarin invloed en betrokkenheid wordt ervaren.

Voor u als leidinggevende is dat ook een kans. Door medewerkers zelf aan de slag te laten gaan, creëert u een groter draagvlak voor de nieuwe ideeën en plannen. Medewerkers zijn dan zelf eigenaar van hun eigen plan. En hier zit de essentie van invloed voor alle betrokkenen om meer werkplezier, waardering en autonomie te ervaren.

Laat los

Vertrouw op de kennis, talenten en de nieuwe energie van uw medewerkers om gezamenlijk werkplezier te vergroten. Maak duidelijk wat u wilt zien als resultaat of wat de doelstellingen zijn en laat het proces over aan de medewerkers. Geef ook kaders aan voor wat er mogelijk is, maar laat u zich daardoor niet remmen om naar mogelijkheden te kijken en spoor ook medewerkers aan om creatief om te gaan met deze kaders.

Wacht niet tot maandag

De week begint voor velen wel op maandag, maar ook op donderdag of elke andere dag van de week kunt u werk maken van werkplezier! Veranderingen aan gedrag en de cultuur hebben veel tijd nodig en gaan niet vanzelf. Ga daarom snel aan de slag om hier verandering in te brengen. Ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid.

Het Laatste Nieuws