Paradigma - Argo-165

Welkom op dearbodienst.nl

Duurzame Inzetbaarheid: zijn we lekker bezig of missen we nog iets?

Duurzame inzetbaarheid; een steeds belangrijker wordend thema voor vele organisaties. Inmiddels zijn veel werkgevers zich er ook van bewust dat duurzame inzetbaarheid ook te maken heeft met vitaliteit.

Zeker in deze periode is menig werkgever druk bezig om het personeel duurzaam inzetbaar en vitaal te houden: het opstellen van een ouderenbeleid, het bieden van een veilige en vitale werkomgeving, aandacht voor leren en persoonlijke ontwikkeling en ga zo maar door. Steeds meer werkgevers geven ook aandacht aan psychische klachten van medewerkers. Meedenken over een gezond werk- en privébalans en ondersteuning bieden bij klachten van stress en overspannenheid zijn normaler geworden sinds ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en ‘Vitaliteit’ hot issues zijn geworden. Een medewerker ligt in scheiding? We bespreken het, luisteren en vragen door. Mantelzorg voor ouders? Een verhuizing? Idem dito. Want we snappen allemaal; al deze gebeurtenissen/situaties hebben invloed op de vitaliteit van de medewerker en dus ook op de inzetbaarheid. Dit maakt ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en ‘Vitaliteit’ allang geen containerbegrippen meer; en dat is maar goed ook! 

Maar vergeten we niet iets?

Toch blijft er één onderwerp vaak onbesproken; een onderwerp dat bij uitstek invloed heeft op de  vitaliteit en inzetbaarheid van personeel. Want wat doet het met een medewerker als hij of zij elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen om boodschappen te kunnen doen? Of erger nog: als de dreiging bestaat dat iemand zijn huis uit moet? Stiekem weten we dit antwoord allemaal, want in de basis is dit bekend: een medewerker met geldproblemen is gespannen en is er met zijn hoofd vaak niet bij. Bewezen is zelfs dat een medewerker met geldproblemen 20% minder arbeidsproductiviteit laat zien en gemiddeld 7 dagen per jaar meer verzuimt. Maar toch beschouwt men dit nog altijd als privé(probleem).   

Aandacht voor geldproblemen!  

Steeds meer scholen maken het thema ‘omgaan met geld’ bespreekbaar binnen het lesprogramma. Hierdoor leren kinderen al van jongs af aan hoe zij het best met geld om kunnen gaan. Spelenderwijs leren kinderen wat budgetteren is en dat we niet altijd alles kunnen kopen wat we willen. Kinderen worden bewustgemaakt dat zij zelf de regie hebben over hun eigen uitgaven en dat zij hier zelf keuzes in maken. Dit bepaalt hun gedrag in de toekomst.

Dat steeds meer scholen hier aandacht aanbesteden, is een geweldig en waardevol initiatief. Maar waarom wordt dit onderwerp opeens een taboe zodra kinderen van school komen en aan het werk gaan? Waarom wordt dit onderwerp direct bestempeld als ‘privé’? Beseffen we ons voldoende welke invloed onze financiële situatie heeft op onze vitaliteit en dus ook op het werk dat we uitvoeren?

Laten we het gewoon bespreekbaar maken

De financiële gezondheid van medewerkers is dus wel degelijk een belangrijk thema om op in te spelen voor de werkgever. Het begint bij bewustwording, net als in de schoolprogramma’s: laten we dit nu gewoon onderwerp van gesprek maken. En als blijkt dat een medewerker hier dan een steuntje in de rug bij kan gebruiken, zet als werkgever dan een budgetcoach in! Laten we dit onderwerp niet meer als een ‘taboe’ beschouwen, maar het als bespreekbaar gaan ervaren, zodat we elkaar hierin kunnen ondersteunen. Net zoals we de expertise van een psycholoog inzetten bij klachten van stress en overspannenheid. Of een vitaliteitscoach inzetten voor een medewerker die gezonder wilt leven. Of een loopbaancoach inzetten voor een medewerker die graag meer uit zijn of haar loopbaan wilt halen! Als we ons beseffen dat een medewerker ook op financieel gebied best een steuntje in de rug mag ontvangen om zo weer financieel zelfredzaam te worden, dan zijn we pas echt goed bezig!

Meer informatie over budgetcoaching?

Benieuwd naar wat de budgetcoaches van De Arbodienst voor u en uw medewerker kunnen betekenen? Bekijk dan snel de flyer Budgetcoaching of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Laatste Nieuws