Paradigma - Argo-50

Welkom op dearbodienst.nl

Vertrouwen op een verzuimmelding

Laat je je onderbuikgevoel spreken?

Recent moest een werkgever €36.000 betalen aan zijn medewerker wegens de actie die volgde op zijn ‘onderbuikgevoel’. De werkgever vertrouwde het verzuim niet van de medewerker en heeft de arbeidsrecherche onderzoek laten doen naar de activiteiten van de medewerker. Hierop volgend is de medewerker op staande voet ontslagen. Vanuit de rechter is bepaald dat het inzetten van de arbeidsrecherche ongegrond was om in te zetten op het ‘onderbuikgevoel’ en hierdoor het ontslag onterecht. Met de gigantische boete tot gevolg.

Vertrouw op je onderbuikgevoel

‘Vertrouw op je onderbuikgevoel’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maakt niet uit in welke context. Het onderbuikgevoel kostte deze werkgever een bak geld, wat voorkomen had kunnen worden. Kunt u dan beter niet naar uw onderbuikgevoel luisteren om dit te voorkomen? Het antwoord luidt: Nee, het gevoel van deze werkgever was juist, alleen zijn actie niet.

Wat kunt u als werkgever beter doen, dan de arbeidsrecherche inschakelen?

Verschillende soorten verzuim

Vanuit De Arbodienst gebruiken we het zogenaamde ‘stoplicht- model’ als het gaat om de soorten verzuim in te delen:

  • Rood: fraude, onterechte ziekmelding.
  • Oranje: ziekmelding met mogelijkheden tot arbeid; de grootste groep verzuimende medewerkers.
  • Groen: volledig in het verzuim zonder mogelijkheden tot arbeid. Zoals medewerkers die zijn opgenomen.

Het rode verzuim is moeilijk tot niet aan te tonen. Wij geloven de medewerker immers op zijn / haar woord als hij of zij zich bij u ziekmeldt. Het percentage dat onder deze categorie valt, is klein, mede omdat hier geen bewijs voor is dat iemand zich ten onrechte ziekmeldt.

Wat kunt u als werkgever doen?

Als u als werkgever twijfelt aan de ziekmelding, roept dat vragen met zich op. ‘Waarom vertrouwt u de medewerker niet?’ Is er iets in de relatie waardoor de ziekmelding met twijfel wordt ontvangen? De Adviseur Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst horen deze twijfel geregeld en stellen deze vraag aan de werkgever. Het ‘gevoel’ en frequent verzuim tijdens bijvoorbeeld mooie dagen of na een bekend festival worden als eventuele redenen aangegeven om het ‘rode’ verzuim te onderbouwen.

De tijd om de arbeidsinspectie langs de deuren te laten gaan is voorbij en niet goed voor de relatie die u heeft als werkgever naar uw medewerker toe. Wat wij vanuit De Arbodienst adviseren is om het gesprek aan te gaan met de medewerker en niet te confronteren met de twijfel die u heeft over het verzuim. Vragen als: “De laatste tijd bent u frequent een dag ziek, speelt er iets waardoor dat gebeurt en kunnen we hierbij ondersteunen?” zal u daar een ander antwoord op krijgen dan de vraag: “We vermoeden dat je frequente verzuim te maken heeft met vermoeidheid na een festival, klopt dit?”

De eerste vraag laat ruimte over om de medewerker na te denken over zijn of haar verzuim en kan er een oplossing uit komen. Waar de tweede vraag suggestief is en gesloten, wat de relatie niet ten goede zal komen.

Sluit uw Adviseur Arbeid en Gezondheid aan

Kortom, ga in gesprek met de medewerker en vraag open en nieuwsgierig naar de ziekmelding. Vanuit De Arbodienst kan de adviseur aanschuiven voor een 3-gesprek om te adviseren hoe een medewerker duurzaam inzetbaar kan zijn en wat we vanuit De Arbodienst kunnen bieden. Dit had de werkgever die €36.000 moest betalen een hoop geld bespaard en wellicht zijn medewerker kunnen behouden met wel mogelijkheden tot arbeid.

Het Laatste Nieuws