Argo Advies t2-4

Welkom op dearbodienst.nl

3 tips om frequent kortdurend verzuim aan te pakken

Vaak wordt er gedacht dat langdurig verzuim de meeste tijd in beslag neemt en een groot probleem is voor HR en leidinggevenden. Maar kortdurend verzuim doet daar niet voor onder, vooral niet wanneer een medewerker ook frequent verzuimt. Uit onderzoek blijkt dat verzuim per medewerker zo’n 260 euro gemiddeld per dag kost. Daarnaast is  frequent kortdurend verzuim ook vaak een voorbode voor langdurig en complex verzuim. Veel leidinggevenden weten dit, echter blijven zij het lastig vinden om met frequent verzuim om te gaan. Hoe kunt u dit als leidinggevende het beste aanpakken?

3 tips bij frequent kortdurend verzuim

  1. Het frequent verzuim gesprek  voeren

Een frequent verzuim gesprek kan een gevoelig gesprek zijn. Begin het gesprek daarom altijd met een duidelijke introductie en geef aan dat u zich zorgen maakt. Stel vooral open vragen vanuit oprechte interesse en zonder oordeel. Het doel is een open gesprek voeren waarbij mogelijk belangrijke zaken aan het licht komen welke frequente ziekmeldingen wellicht hebben beïnvloed waar u als leidinggevende geen weet van had. Hoe vliegt u dat aan zonder de privacy te schenden?

Vraag bijvoorbeeld aan de medewerker:

  • Hoe kijk je zelf naar de verzuimfrequentie van de afgelopen dagen/maanden?
  • Hoe is je werk-privébalans?
  • Hoe uitdagend vind je je rol op dit moment?

Wees er als werkgever ook van bewust dat de verantwoordelijkheid tot het verlagen van frequent verzuim in principe bij de medewerker zelf ligt, laat de medewerker dan ook zelf met oplossingen komen. U kunt als werkgever uiteraard wel meedenken.

  1. Herken tijdig de signalen

Voordat iemand daadwerkelijk besluit zich ziek te melden, zijn er wellicht al wat signalen aan vooraf gegaan. Wees hier als leidinggevende ook alert op. Wellicht kunt u dan al wat zaken preventief ter sprake brengen in plaats van achteraf. Een aantal bekende signalen kunnen zijn: iemand benoemt meerdere malen privéproblemen, ziet er wat onverzorgd uit, heeft vaker problemen met collega’s en andere werkrelaties of u merkt een algehele gedragsverandering.

Schroom niet dit soort signalen en zorgen te benoemen in een vroegtijdig gesprek als dit gepast is. Doe dit dan vooral vanuit een zorgperspectief.

  1. Bevorder werkplezier

Wanneer het werkplezier als hoog wordt ervaren zal dit als vrijwel automatisch de verzuimdrempel verhogen. Bekijk samen met de medewerker wat hem/haar specifiek plezier en energie geeft in het werk en wat er gedaan kan worden om dit te bevorderen.

Aan de slag met preventie

Voorkomen is beter dan genezen! Zet daarom, in plaats van het oplossen van verzuim, juist in op het voorkomen van verzuim. Onze Adviseurs Arbeid & Gezondheid helpen u graag met de verschuiving van deze werkwijze. Neem contact op met uw adviseur of vraag meer informatie aan.

Het Laatste Nieuws