Arbodienst '21-13-min

Welkom op dearbodienst.nl

Interview Michelle Maas – casemanager HR bij Vitam

Coachen van leidinggevenden is voor ons een belangrijke meerwaarde

Michelle Maas, casemanager HR bij facilitaire horecadienstverlener Vitam, werkt nauw samen met De Arbodienst. Vitam is een groeiende organisatie met meer dan 250 restaurants op uiteenlopende locaties door het land. Klantmanager van De Arbodienst Stan Starmans is het aanspreekpunt, en daarnaast werkt een aantal gedreven Adviseurs Arbeid en Gezondheid dagelijks met de leidinggevenden van de organisatie. Wat haalt Vitam uit deze samenwerking? Michelle Maas: “Iedereen denkt goed mee, daar ben ik heel blij mee!”

“De Arbodienst houdt een deel van de regie bij de organisatie zelf. Ik zie dat niet alle leidinggevenden precies weten hoe zij met verzuim, en het voorkomen ervan, kunnen omgaan, en daarom is de rol van de Adviseur Arbeid en Gezondheid ook zo belangrijk. Zij coachen leidinggevenden en denken mee in de aanpak van verzuim en verzuimpreventie, en ondersteunen bijvoorbeeld in het voeren van een verzuimgesprek.”

Coaching on the job

“We kiezen juist voor De Arbodienst omdat het mogelijk is om leidinggevenden te coachen en gesprekken te voeren met medewerkers op eigen locaties. Samen met De Arbodienst coachen we nu leidinggevenden ‘on the job' op het gebied van verzuim.  Daar kunnen we een mooie stap maken en dat is echt van meerwaarde voor onze organisatie. We hebben nu ook afgesproken dat er na twee tot drie weken verzuim een gesprek plaatsvindt tussen leidinggevende, medewerker en werkgever. Ik denk dat dat gaat helpen in het vervolg van het verzuimtraject.

Als het gaat om het samenwerken met een arbodienstverlener vind ik ontzorgd worden het belangrijkste; ik kan ervan op aan dat het dossier loopt en dat aan alle Poortwachter-momenten voldaan wordt. En ik verwacht dat er aan de bel wordt getrokken als er iets niet goed gaat. We werken met hele fijne adviseurs. Wouter en Jolanda, Jara en Cecilia pakken lekker door!”

Vrijheid en ondernemerschap

De locaties waar Vitam haar diensten verleent, zijn heel divers. Michelle: “Van advocatenkantoren tot overheidsinstanties, we bedienen allerlei verschillende mensen. Altijd met onze missie: mensen met lekker eten en drinken verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl. Bij Vitam vinden we het belangrijk om onze medewerkers eigen inbreng en vrijheid te geven. Zo krijgen zij geen centraal menu opgelegd en mogen zij zelf bepalen wat ze op de locatie van de opdrachtgever maken. Wel binnen de kaders van de opdracht en altijd met De Vitam Vijf als basis. De Vitam Vijf is de vertaling van onze missie en visie naar onze dienstverlening in de restaurants en biedt houvast aan onze medewerkers. Dit betekent dat we ontmoeten en verbinden stimuleren met een gastvrije beleving, dat we onze gasten verleiden tot de gezonde keuze, dat we vers koken met zoveel mogelijk seizoensgroenten en dat we een duurzame en circulaire werkwijze hanteren. Wij vragen dus wel wat meer van onze medewerkers, maar dat biedt juist ruimte voor eigen ondernemerschap en initiatief.”

Werken als onderdeel van je vitaliteit

“Bij (dreigend) psychisch verzuim is het fijn dat de adviseur snel kan aanhaken bij een gesprek op locatie. Als iemand even niet lekker in zijn vel zit, kan preventief coaching of een psychisch traject helpen om uitval te voorkomen. Vitam ondersteunt de leidinggevenden ook in het tijdig herkennen van signalen bij medewerkers om verzuim te voorkomen. Het gesprek aangaan met de medewerker is een belangrijk onderdeel hiervan en de adviseur kan hierin een belangrijke rol spelen. Ik geloof dat werken een wezenlijk onderdeel is van de vitaliteit. Het advies ‘neem rust’ aan een medewerker met spanningsklachten is in mijn ogen geen lange termijn oplossing. De afstand tussen het werk en thuis wordt dan groter, en de drempel om weer terug te keren alleen maar hoger. Als er geen issues op het werk zijn, is er geen reden om volledig thuis te blijven maar kunnen we kijken naar wat er wel mogelijk is, om iemand betrokken te houden.”

Samenwerken?

Bij De Arbodienst geloven we dat de oplossing van verzuim te vinden is in leiderschap en organisatiecultuur. Samen met u gaan we aan de slag om een gezonde en vitale werkomgeving te creëren. Wilt u meer weten over de werkwijze van De Arbodienst? Neem dan contact met ons op.

Het Laatste Nieuws