Paradigma - Argo-220

Welkom op dearbodienst.nl

Ons Tweede Thuis over De Arbodienst

‘Het gaat om de beste uitkomst voor de medewerker’

De Arbodienst levert diensten aan uiteenlopende klanten en organisaties. Zo ook voor Ons Tweede Thuis, een zorgorganisatie met meerdere locaties voor kinderen en volwassenen met een beperking of niet aangeboren hersenletsel. Zij kunnen hier terecht voor dagbesteding, zorgondersteuning, training of therapie. Ingrid Klok werkt als Adviseur Arbo, Gezondheid en Vitaliteit bij Ons Tweede Thuis en werkt dagelijks beleidsmatig aan de duurzame inzetbaarheid, preventie, RI&E en klantevaluaties. Ingrid werkt nu 2,5 jaar naar tevredenheid samen vanuit Ons Tweede Thuis met De Arbodienst. Ingrid deelt haar ervaringen in de samenwerking met onze arbodienstverlening.

Ingrid: “We vinden het belangrijk dat onze partners passen bij de visie van Ons Tweede Thuis. De visie en werkwijze van De Arbodienst sluiten goed bij ons aan: onze medewerkers zijn zelforganiserend, en we hechten veel waarde aan de coaching en ondersteuning die De Arbodienst biedt. De visie van De Arbodienst, waarbij de focus ligt op denken in mogelijkheden en oplossingen is van toegevoegde waarde voor ons. Kosten wegen bij het maken van de keuze ook wel mee, maar hoeven niet doorslaggevend te zijn. Als onze medewerkers goed in hun vel zitten, dan merken onze cliënten dat ook.”

De locatiemanagers van Ons Tweede Thuis hebben direct contact met de Adviseur Arbeid en Gezondheid en we staan samen in contact met de medewerker. Wat ik heel prettig vind in de samenwerking met De Arbodienst is dat het heel laagdrempelig is. De Arbodienst coacht, begeleidt en monitort het traject. De adviseurs hebben de juiste kennis en kunde in huis en geven goede adviezen; onze locatiemanager en medewerker blijven in de regie. Zo blijft iedereen actief betrokken en dat geeft uiteindelijk het beste resultaat.

De Arbodienst – ondersteunend, adviserend, coachend

Waar nodig verwijst de Adviseur Arbeid en Gezondheid door naar andere begeleiding, zoals een arbeidsdeskundige of een psycholoog. Het voordeel van De Arbodienst is dat zij onder paraDIGMA groep valt, waardoor de lijnen met andere zusterlabels zoals PSION (psychologen) kort zijn. We zijn heel tevreden over de begeleiding die PSION biedt, al denk ik dat het in sommige situaties ook met bijvoorbeeld maatschappelijk werk op te lossen is. De Arbodienst kan deze oplossingen ook in de overweging meenemen. We gaan altijd af op het advies van de Adviseur Arbeid en Gezondheid en als er een deskundigenoordeel nodig is, laten we deze ook uitvoeren. Maar als (zorg)organisatie is maatwerk voor onze medewerkers belangrijk, dus het is fijn als De Arbodienst ook meedenkt over alternatieve oplossingen voor de organisatie. Overigens kan ik altijd een adviseur bellen als ik advies nodig heb, en dat doe ik ook indien nodig.

Een arbodienst met een eigen kijk

De Arbodienst heeft een eigen kijk als het gaat om arbodienstverlening. Bij andere arbodiensten merkte ik dat zij medewerkers sneller naar de bedrijfsarts verwijzen. Het unieke van De Arbodienst is dat zij de medewerker centraal stellen, de medewerker weet zelf heel goed wat hij of zij wel en niet kan, en met een bedrijfsarts wordt het snel heel medisch. Iemand met een gebroken been kan prima administratief werk verrichten werken, en de medewerker kan heel goed zelf aangeven wat de mogelijkheden zijn. Dan is de bedrijfsarts niet nodig. Maar ook als iemand ernstig ziek is, kunnen de medewerker en leidinggevende onderling zelf goede afspraken maken. Daar hoeft geen bedrijfsarts aan te pas te komen en dat is waar De Arbodienst ook vanuit gaat. Het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker daarin is het belangrijkste, en De Arbodienst begeleidt hierin zodat we goede afspraken maken. Protocollen van de bedrijfsarts kunnen daarin misschien afwijken, maar uiteindelijk gaat het niet om de protocollen maar de beste uitkomst en het belang van de medewerker.

Denken in mogelijkheden

Ik verwacht van een arbodienst dat hij out of de box moet kunnen denken, meedenkt in (praktische) oplossingen, signaleert, initiatief neemt en proactief is. En een goede bereikbaarheid is uiteraard altijd fijn. In het meedenken en proactief signaleren bedoel ik dat als zij er achter komen dat veel mensen met een bepaalde ziekte op een afdeling voorkomen, de adviseur dit aankaart en op zoek gaat naar de oorzaak en oplossing ervan. De Arbodienst is daarin een goede partner en kijkt verder dan de standaard wet- en regelgeving.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op via servicedesk@dearbodienst.nl of bel 088 031 3200 voor meer informatie. Wij staan klaar om uw organisatie samen met u duurzamer inzetbaar te maken!

Het Laatste Nieuws