Paradigma - Argo-189

Welkom op dearbodienst.nl

Mitsubishi zet verzuim op de agenda

‘Iedereen speelt een belangrijke rol in het terugdringen van verzuim.’

Al meer dan tien jaar werken Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV (MTEE) en De Arbodienst met elkaar samen op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. En in die tijd heeft het HR-team met ondersteuning van De Arbodienst belangrijke veranderingen gerealiseerd. Giandra Williams, HR Officer en inmiddels 14 jaar in dienst bij MTEE, en Danny Hariyanto, HR Adviseur/ Teamleader Training & Development en twee jaar in dienst bij MTEE, delen wat zij voor ogen hebben voor de organisatie en op welke manier zij die stappen weten te zetten. Adviseur Arbeid en Gezondheid Mardou de Vries is daarbij een belangrijke schakel.

Giandra: “In 2008 is MTEE sterk gegroeid. Nadat we zoveel mensen in dienst kregen, steeg ook het verzuim. We hebben een grotere uitdaging in het omlaag brengen van het verzuim. Daarom besloten we het over een andere boeg te gooien en startten we de samenwerking met een nieuwe arbodienstverlener; De Arbodienst (destijds Argo Advies). Dankzij de andere aanpak, zagen we het verzuimpercentage al heel snel dalen. Hoe dat kon? De Arbodienst kijkt verder dan ‘alleen maar registreren’. Zij hebben een proactieve aanpak, en zijn meer gericht op het activeren van de verzuimende medewerker; zij laten ook de medewerker op een andere manier kijken naar verzuim. Waar andere arbodienstverleners eerst twee weken rust voorschreven, kijkt De Arbodienst naar ‘wat is er dan wel mogelijk?’. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet alleen bij de werkgever maar stuurt ook op de eigen regie van de medewerker. Dat gaf echt een verandering van mindset binnen onze organisatie.”

“Het besef is er dat zowel de directie als de medewerkers en leidinggevenden allemaal een belangrijke rol in verzuim spelen.”

Zet verzuim op de agenda

Besef en draagvlak creëren over een thema als verzuim gaat niet over een nacht ijs, dat heeft tijd nodig. “We hebben door de jaren heen laten zien dat verzuim een belangrijk onderwerp is. Dat is een lang proces geweest, waar we al vanaf 2010 aan werken, maar met succes! Dat heeft tot besef geleid binnen de organisatie; het management heeft verzuim op de agenda gezet! We hebben weten te realiseren dat zowel directie als medewerkers een belangrijke rol spelen in verzuimreductie en dat we daar echt iets aan kunnen doen.”

Aandacht voor leiderschap

Danny: “Onze gedachtegang is dat leiderschap cruciaal is in de aanpak van verzuim. We willen onze leidinggevenden laten inzien dat het niet alleen om de productie aantallen gaat die een afdeling draait, maar ook om hoe het team presteert. Verandering begint bij de leidinggevende, en medewerkers hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid jegens de werkgever. We proberen over te brengen dat je het team kunt zien als je eigen kleine organisatie, dan gaat het meer leven. Je bent verantwoordelijk voor jouw mensen en je krijgt er veel voor terug als je die verantwoordelijkheid pakt. We besteden daar veel aandacht aan in de vorm van leiderschaps- en verzuimtrainingen die ook het gevoel uitdragen dat we het samen doen. Als je gelijk bij de start als leidinggevende een leiderschapstraining krijgt, leer je waar je op kunt letten; wie ben jij als leidinggevende, jouw gedrag en het gedrag van de ander. Ook hebben we twee keer per week een verzuimmeeting met de leidinggevenden op de productieafdelingen. Hier bespreken we waar de leidinggevende tegenaan loopt, wat opvalt, en hoe dit opgelost en verbeterd kan worden.”

Samenwerking met De Arbodienst

Vooral de thema’s arbeidsverzuim en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers zijn een groot aandachtspunt bij het HR-team van MTEE. Giandra: “In de productie zie je dat het verzuim vooral door lichamelijke klachten ontstaat. Productiewerk is fysiek zwaar werk, en het wordt ook steeds zwaarder. Een groot deel van het werk is geautomatiseerd; waar ruim tien jaar geleden nog acht medewerkers op een productieonderdeel stonden, is dat nu gehalveerd. We willen natuurlijk dat onze medewerkers, ook als zij langere tijd dit zelfde werk doen, duurzaam inzetbaar blijven. Daarom is het voor ons belangrijk om ook voor de toekomst na te denken over de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We hebben daarin veel aan De Arbodienst. Het is heel prettig samenwerken met Mardou, de Adviseur Arbeid en Gezondheid. Zij voelt goed aan wanneer het moeilijk gaat worden en is er altijd op het juiste moment! Ze denkt echt mee, ze kent de doelgroep heel goed, weet precies wat er speelt en maakt verbinding met de medewerkers.”

‘’Het is duidelijk dat leiders een grote invloed uitoefenen in de cultuurverandering, elke transformatie moet daarom beginnen met het veranderen van de mindset van bestaande leiders.’’

Danny: “Daarnaast hebben we met Mardou eens in het kwartaal een meeting, waarin zij onder andere ook de ontwikkelingen in de markt deelt. Het is fijn dat Mardou ook bij andere organisaties komt, waardoor zij oplossingen voor problemen vanuit andere bedrijven met ons kan delen. Ik vind het belangrijk om goed te kunnen sparren met een arbodienst, en om vragen te kunnen stellen. Mardou durft het ook te zeggen als zij het er niet mee eens is. We schakelen snel en Mardou weet ook goede andere deskundigen aan te haken binnen en buiten paraDIGMA groep. Zo zijn we bij OffCourse gekomen, het trainingscentrum van paraDIGMA groep, voor een Training Visie en Basiscommunicatie. Onze ambitie is om de komende jaren de leidinggevende meer tools te bieden en het draagvlak voor duurzame inzetbaarheid nog verder uit te breiden!”

Zet verzuim ook bij u in de organisatie op de agenda

Wilt u net als bij MTEE werk maken van verzuim en zoekt u een organisatie die u hier proactief bij ondersteunt? Neem dan contact op met De Arbodienst. Onze unieke aanpak is effectief en preventief.

Klantcase De Arbodienst met Mitsubushi

 

V.l.n.r. Giandra Williams, Mardou de Vries en Danny Hariyanto

Het Laatste Nieuws