Argo Advies t2-3

Welkom op dearbodienst.nl

Interview Chantal Versteeg – Humanitas DMH

Het ultieme doel: ‘Een toekomst waarin verzuim niet meer relevant is’

Chantal Versteeg, adviseur inzetbaarheid bij Humanitas DMH, koos samen met een interne commissie twee jaar geleden voor een samenwerking met De Arbodienst. Humanitas DMH gelooft niet in lange protocollen, denkt graag ‘out of the box’ en kijkt naar de mogelijkheden van de mens. Iets wat precies aansluit op de werkwijze en visie van De Arbodienst. Met ruim 1400 medewerkers landelijk verspreid, werkt Humanitas DMH nu nauw samen met meerdere inzetbaarheidsteams van De Arbodienst. We spraken Chantal over haar ervaringen in deze samenwerking en haar visie op duurzame inzetbaarheid in de gezondheidszorg.

Chantal: “Bij Humanitas DMH hechten we veel waarde aan maatwerk en geloven we in demedicaliseren. We zochten een arbodienstverlener die verder kijkt dan alleen naar mogelijke medische oorzaken, die kan sturen op gedrag en onze leidinggevenden zelf de regie laat houden. We willen onze leidinggevenden laten werken vanuit hun bestaande vaardigheden en kwaliteiten, om vandaar uit te ondersteunen op verdere ontwikkeling. Voorheen was er een bedrijfsarts bij Humanitas DMH aangesloten, maar we geloven dat samenwerken met De Arbodienst meerwaarde heeft. Een fullservice arbodienstverlener die volgens de traditionele manier werkt, zou teveel ontzorgend zijn en de regie uit handen nemen. Dat is wat we juist niet willen.”

Coachen van leidinggevenden

“De samenwerking met een Adviseur Arbeid en Gezondheid bestaat uit expertise leveren op het moment dat het nodig is, maar ook het bewaken van de Wet Verbetering Poortwachter en het verlagen van arbeidsrisico’s. Onze leidinggevenden hebben niet allemaal de volledige ervaring en expertise op het gebied van lange termijn verzuimbegeleiding, verzuim- en zorggesprekken voeren en het signaleren van knelpunten en risico's in arbeid. Elk rayon heeft ongeveer tot vijftien leidinggevenden, een eigen Adviseur Arbeid en Gezondheid en het daarbij horende inzetbaarheidsteam. Deze manier van werken helpt leidinggevenden van Humanitas DMH om te blijven doen waar ze goed in zijn. De Adviseur Arbeid en Gezondheid ondersteunt en adviseert bij de gebieden waarop nog verder ontwikkeld kan worden.”

“Je moet lef hebben om het anders te doen”

Dat de visies op elkaar aansluiten, werkt ook goed voor de samenwerking. Chantal: “Wij geloven meer in ‘out of the box’ oplossingen dan het alleen maar volgen van protocollen. Je moet ook een beetje lef hebben om het anders te doen, en daarin vinden De Arbodienst en Humanitas DMH elkaar. De samenwerking verloopt prettig; er is laagdrempelig contact, er zijn korte lijnen en we kunnen elkaar alles zeggen. Ik ben heel eerlijk en direct, dus ik spreek vooral van een partnerschap waar Humanitas DMH ook een belangrijk aandeel in heeft. Elke drie weken zitten we met elkaar om tafel om de laatste ontwikkelingen en lopende dossiers te bespreken.”

De uitdagingen vandaag de dag

In de zorg werken veelal betrokken mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Chantal ziet dat ook bij Humanitas DMH: “Zorg gaat altijd over grenzen en hoe hoger de druk in de maatschappij, hoe meer onze mensen over hun grenzen gaan. De zorg is een bijzondere, complexe en intense cultuur om in te werken.”

“Als medewerkers in de zorg meer voor zichzelf leren zorgen, dan kan er veel gezonder gedrag ontstaan.”

Er is veel aandacht voor verzuim, specifiek het verzuim dat ontstaat door mentale klachten. “Als we het hebben over het ontwikkelen van een gezonde organisatiecultuur dan is het voor de zorg een belangrijk aandachtspunt hoe men elkaar en zichzelf helpt. Dat begint bij bewustwording en werken met de onderstroom. Vraagstukken als ‘Hoe zorg je voor elkaar?’, en vooral, ‘Hoe zorg je voor jezelf?’ krijgen aandacht. Het is belangrijk om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, zodat de medewerker zelf steeds meer gezonder gedrag kiest.

Een belangrijk onderdeel hiervan is om de juiste mensen op sleutelposities te zetten die hierin ook het voorbeeld geven. Goed voorbeeldgedrag doet volgen, niet alleen van leidinggevenden maar ook van collega’s onderling. Wees bewust van wat je doet. Je zet dan toch iets in gang wat een positief effect heeft op de cultuur. We werken aan een organisatie waar verzuim uiteindelijk een marginaal element is.”

Een toekomst waarin verzuim niet meer relevant is

“Arbodienstverlening is mensenwerk; de persoon kan echt het verschil maken. Naast dat we een vaste samenwerking hebben met De Arbodienst zetten we ook structureel of situationeel andere labels van paraDIGMA groep in. Mijn doel voor de komende jaren is om dit partnerschap nog verder te laten groeien. De relatiemanager van De Arbodienst kijkt samen met ons naar duurzame inzetbaarheid; wat kunnen we daar aan doen en hoe kunnen we dat positief beïnvloeden. Mijn toekomstvisie is: zo’n optimale werkomgeving creëren dat verzuim niet meer relevant is. Daar zijn we nu nog niet, maar het doel is om het werkgeluk, werkplezier en op een gezonde manier van betekenis zijn te laten groeien.”

Meer weten?

Spreekt de werkwijze en visie van De Arbodienst u aan en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 088 031 32 00.

Het Laatste Nieuws