Argo Advies t2-38

Welkom op dearbodienst.nl

Hebben we als leidinggevenden nog wel tijd om leiding te geven?

Leiding geven, normaal gesproken is dit voor leidinggevenden al uitdagend genoeg. Maar in tijden van corona wordt het extra uitdagend. Het werk verandert: waar sommige mensen al maanden thuiswerken, neemt bij anderen de werkdruk toe. Denk aan de medewerkers die 5 stappen harder moeten lopen omdat ze in de zorg werken. Of de collega’s die al maanden achtereen alleen thuis zitten en het gezellige praatje met een collega bij de koffieautomaat missen.

Juist nú hebben medewerkers meer en meer behoefte aan communicatie, aandacht en verbinding, zodat zij zich verbonden blijven voelen met de organisatie en de werkvloer. Maar helaas zien de Adviseurs Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst steeds vaker het tegenovergestelde gebeuren in ‘het nieuwe normaal’. Leidinggevenden hebben minder of zelfs géén tijd om contact te houden met hun medewerker of leggen hier niet de focus op. Laat staan contact houden met medewerkers die in het verzuim zijn geraakt, voor of tijdens de coronacrisis.

Met andere woorden: de core business van de leidinggevende raakt meer en meer naar de achtergrond, namelijk leiding geven. Het gevolg: medewerkers voelen zich lange tijd niet gezien/gehoord en de afstand tot de werkvloer wordt groter en groter.

Een goede verstandhouding kan arbeidsverzuim voorkomen

Bij persoonlijk leiderschap staat het houden van verbinding en het werken aan een goede fijne relatie met uw medewerkers voorop. Het met elkaar vormen van een succesvol team valt of staat met betrokkenheid en gemotiveerde medewerkers die met passie, liefde en plezier hun werk uitvoeren voor uw organisatie.

De effecten van deze relatie met uw medewerker op het verzuim in de organisatie zijn groot, zowel op de verzuimduur als op de meldingsfrequentie. Zo zal een medewerker die zich minder verbonden voelt met de werkvloer zich sneller afmelden als hij of zij zich minder fit voelt. De bekende verzuimdrempel wordt lager en de hersteldrempel hoger; de verzuimduur wordt langer. Ook schuilt het gevaar dat, indien de ziekmelding geen medische oorzaak heeft, de medewerker minder snel het gesprek aangaat over de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim.

Kortom: investeren in de relatie betaalt zich snel terug! Onder andere in commitment; de medewerker zal graag een stapje harder willen lopen en een grotere loyaliteit voelen naar met name de manager!

Leidinggeven op afstand: lastig maar niet onmogelijk!

Wij begrijpen dat leiding geven op afstand lastig is, maar het is zeker niet onmogelijk! U kunt best veel doen op afstand: regelmatig een belletje om te vragen hoe het gaat, frequente online teammeetings, waarin u uw medewerkers stimuleert om een actieve bijdrage te leveren of af en toe blijk van waardering door te vertellen hoe u iemands inzet waardeert, of door een kleine attentie te sturen naar uw medewerkers.

Probeer van deze momenten ook iets leuks te maken. Dit creëert betrokkenheid, dynamiek en verbinding. Eenzaamheid ligt op de loer in deze grillige en onzekere periode, werk kan zorgen voor verbinding, een stukje plezier, socialisatie en het gevoel mee te tellen. Uw rol als manager als verbinder en positieve invloed is cruciaal hierin!

Het is natuurlijk niet zo dat dit alleen van de kant van de werkgever moet komen; de medewerker heeft net zo goed de verantwoordelijkheid om het contact te onderhouden.

Leiderschap bij verzuim

Mocht een van uw medewerkers onverhoopt toch in het arbeidsverzuim terecht komen, hebben wij hieronder een aantal voorbeelden van afspraken die u met uw medewerker zou kunnen maken om het contact warm te houden:

  • Maak duidelijke onderlinge afspraken over contactmomenten: de frequentie van het contact en wie contact opneemt. Leg deze afspraken ook vast.
  • Toon te allen tijde respectvolle aandacht en interesse en vraag uw medewerker hoe en of u hem of haar kunt helpen naar een goed herstel.
  • Focus op wat men nog wel kan en kijk naar de benutbare mogelijkheden. Hiermee houdt u de drempel naar werk laag en blijft het werk bij het dagelijks leven van de medewerker een plek in nemen.
  • Is uw medewerker in staat om wel taken op te pakken? Bied alleen taken aan die het herstel bevorderen en maak goede afspraken over de belastbaarheid. Indien u dit lastig vindt om onderling af te spreken, raadpleeg dan uw Adviseur Arbeid en Gezondheid voor advies!


De Arbodienst zet de manager in de regie

Wij sturen met name op een actieve rol van de manager én de medewerker. Waarom? Omdat u als manager de meeste invloed heeft! U kent uw mensen immers het beste! De Adviseur Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst is hierin uw sparringspartner en coach. Hij of zij signaleert en ondersteunt gevraagd en ongevraagd en schakelt indien nodig de hulp in van andere professionals.


Wilt u weten wat uw Adviseur Arbeid en Gezondheid tijdens de coronacrisis kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan snel contact op met uw adviseur of met ons algemene e-mailadres servicedesk@dearbodienst.nl en stel uw vragen!

Het Laatste Nieuws