Paradigma - Argo-102

Welkom op dearbodienst.nl

Verschillende generaties op de werkvloer

Gen Z wil wel werken maar niet voor jou

‘De jeugd van tegenwoordig is niks meer gewend, voelen zich te goed om hard te werken, ze zijn fragiel, in een vissenkom opgevoed, denken alleen maar aan zichzelf…’. Dit is een quote uit een post op LinkedIn, die prikkelend aftrapte met de bovenstaande titel: ‘Gen Z wil wel werken maar niet voor jou’. In de post lichtte ze vooral toe waarom Generatie Z wél wil werken, alleen niet onder de traditionele voorwaarden. Echter, de commentaarsectie stond vol met diverse oordelen van andere LinkedIn gebruikers, die het eerder genoemde negatieve beeld probeerde te bevestigen.

Deel uitmaken van Generatie Z

Ikzelf, Rianne van Helden, ben met mijn 27 jaar oud alweer ruim 4,5 jaar in dienst bij De Arbodienst. Officieel maak ik volgens mij deel uit van Generatie Z, maar ik ben ook wel eens een Zillennial genoemd. Ik merk dat er steeds vaker vrij forse uitspraken worden gedaan over de arbeidsethos van Generatie Z op televisie, in de media, maar ook tijdens mijn verzuimoverleggen met diverse leidinggevenden. Tijdens deze overleggen gaat het regelmatig over Generatie Z en ‘het gemak waarmee zij zich ziekmelden’ en daarmee hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Mijns inziens is er geen tot weinig bewijs dat de jongere generatie vaker ziek is dan andere generaties, maar sommige bedrijven kunnen dit wel laten zien op basis van hun eigen verzuimcijfers. Het kortdurend verzuim onder de jonge generatie op de werkvloer lijkt inderdaad hoger te zijn dan een aantal jaar geleden.

Naar mijn mening wil Generatie Z vooral graag excelleren. Wanneer zij zich niet met volle overgave kunnen inzetten, melden ze zich gemakkelijker ziek. Hierdoor leveren ze niet minder dan hun beste werk. Dit getuigt van een bepaalde manier van toewijding in het werk. Daarbij heeft Generatie Z geleerd om goed voor zichzelf te zorgen. Bij een verkoudheid, ook wel geclassificeerd als milde klachten, blijven ze liever een dag of twee thuis om volledig te herstellen, om daarna weer optimaal te kunnen presteren.

Verschillen met andere generaties

Maar wat deze generatie hier vaak niet volledig beseft, is de impact van hun ziekmelding op hun team en collega’s. De keuze is vaak gebaseerd op hun eigen normen, waarden en gezondheidsperceptie. Dit kan botsen met collega’s van andere generaties. Als de norm van de oudere collega is: ‘paracetamol en doorgaan’, kan dit voor irritatie zorgen bij de jongere generatie.

Aanpakken ziekmeldinsgcultuur

Om deze kloof als leidinggevende te overbruggen, is het van belang om verder te kijken dan de irritatie alleen, vooral als het gaat om ziekmelden. Het is belangrijk om het met je individuele medewerkers alsmede je gehele team te hebben over de definities van ‘ziek melden’ en de impact van ziekmeldingen. Dit helpt bij het ontwikkelen van begrip voor elkaars normen en waarden en zet de toon voor een gezamenlijke ‘ziekmeldingscultuur’.

Wilt een teamlid zich ziekmelden of twijfelt diegene hierover? Ga met elkaar in gesprek over wat er wel kan. Daar zitten enorm veel kansen is. Wellicht doet de jongere medewerker namelijk onnodige aannames die deze keuze beïnvloed.

Dus in plaats van te oordelen over de ziekmeldingsgewoonten van de jonge generatie, zet eens een stap in ‘onze’ schoenen en probeer begrip opbrengen voor onze drijfveren. Leidinggevenden kunnen dit doen door actief te communiceren, de normen en waarden te bespreken en te zoeken naar oplossingen die zowel de individuele medewerker als het team ten goede komen. Dit bevordert een positieve werkcultuur en een effectievere samenwerking binnen de organisatie.

Het Laatste Nieuws