Paradigma - Argo-59

Welkom op dearbodienst.nl

Eigenrisicodragerschap

Afscheid zieke medewerkers: uit het oog, uit het hart?

Als uw medewerker ziek wordt en in het verzuim terecht komt, zijn er in principe twee manieren om afscheid van elkaar te nemen. De eerste is dat het contract voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, de tweede; medewerker heeft een WIA-beschikking gekregen en er wordt ontslag aangevraagd bij het UWV. Veel werkgevers en leidinggevenden zijn vaak opgelucht als de zieke medewerker niet meer in dienst is, en zij niet meer verantwoordelijk zijn voor medewerker en de re-integratie. Vaak worden interventies zoals een arbeidsdeskundig onderzoek of een spoor 2 ook niet (meer) ingezet, want er wordt toch binnenkort afscheid genomen. Maar is dat wel terecht, die opluchting wanneer een contract met een verzuimende medewerker beëindigd kan worden? Uit het oog kan dan wel betekenen uit het hart, maar niet uit de portemonnee.

Want wat gebeurt er eigenlijk wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat, of een WIA-beschikking heeft ontvangen? Wij nemen u kort mee in de verschillende scenario’s, wat het betekent voor de schadelast en de bijbehorende kosten.

Eigenrisicodragerschap

Als organisatie kunt u de keuze maken om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en/of voor de WGA. Dit betekent dat wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat of via een ontslagaanvraag bij het UWV, uw organisatie ervoor kan kiezen om de uitkering waar de medewerker recht op heeft zelf uit te betalen aan de (ex-)medewerker. Dit houdt in dat u als organisatie nog maximaal twee jaar in het geval van de Ziektewet of maximaal tien jaar in het geval van de WGA, de kosten draagt voor de uitkering van uw (ex-)medewerker. Daarnaast blijft u in het geval van eigenrisicodragerschap ook verantwoordelijk voor de re-integratie en bijbehorende interventies en activiteiten van uw (ex-) medewerker.

Geen eigenrisicodragerschap

Wellicht vraagt u zich dan af waarom organisaties dan ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden, als u daarmee de kosten voor de uitkering zelf moet betalen. Indien u geen eigenrisicodrager bent, betaalt u indirect ook voor de kosten van de uitkering van uw (ex-)medewerker. Dit gebeurt dan via de premie die uw organisatie moet betalen aan het UWV. Het UWV neemt dan de verantwoordelijkheid van de re-integratie over.

Schadelast

Linksom of rechtsom betaalt u dus ook nog voor de medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan of waarbij ontslag is aangevraagd bij het UWV. Ondanks dat ze niet meer op de loonlijst staan, komen ze toch terug in uw schadelast. Het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’, is dus eigenlijk helemaal niet van toepassing op deze situatie. Inzicht te krijgen in uw schadelast is de eerste stap richting het beheersen en verminderen van uw schadelast. En wanneer u hier aandacht aan besteedt, zal u wellicht ook andere keuzes maken wanneer een medewerker mogelijk ziek uit dienst gaat, of richting de WIA poort gaat.

Benieuwd naar de andere keuzes die u kunt maken in deze situaties? Bespreek het met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid van De Arbodienst. Wij werken nauw samen met zusterorganisatie Resolu om grip te krijgen op uw schadelast.

Het Laatste Nieuws