Argo Advies t2-28

Welkom op dearbodienst.nl

Wat kunt u doen wanneer er een arbeidsconflict ontstaat?

Een arbeidsconflict, wat nu?

Er gaat iets fout! Je wilt als leidinggevende geen risico meer lopen en gaat zelf klanten bellen om de situatie uit te leggen, tot groot ongenoegen van de medewerker. De frustratie via de telefoon in jouw oor maakt het niet beter: de klant is boos. Er wordt nog een poging door de medewerker om het met een grapje goed te maken, maar het maakt niks meer uit. Jij bent nu ook boos en uit dit richting de medewerker. De volgende dag meldt de medewerker zich ziek…

Dit is een voorbeeld van een arbeidsconflict. Het aantal arbeidsconflicten is namelijk in het afgelopen anderhalf jaar flink gestegen, zo lag het gemiddeld aantal arbeidsconflicten in 2019 voor de coronacrisis gemiddeld 17% lager dan in 2021, volgens de Bedrijvenmonitor van Interpolis. In het afgelopen anderhalf jaar is er veel veranderd voor veel medewerkers: veelal thuiswerken, aangepaste werkroosters en andere arbeidsvoorwaarden zorgen voor onenigheid tussen werkgevers en medewerkers. Het is natuurlijk altijd beter om conflicten te voorkomen, maar wat moet u nu eigenlijk doen wanneer een conflict is ontstaan?

Wat u als werkgever en medewerker als eerste kan proberen is om samen in gesprek te gaan om te kijken of de situatie onderling opgelost kan worden. Wat ik (Simone Kolkman, Adviseur Arbeid en Gezondheid) echter vaak merk als adviseur is dat de emoties vaak al de overhand hebben genomen, zowel medewerker als werkgever vervallen dan vaak in kinderachtig gedrag waarbij er niet meer geluisterd wordt naar elkaar, en een ander niks meer gegund word. Een constructief gesprek is dus niet meer aan de orde. Als zo’n onderling gesprek dus niet lukt zijn er een aantal stappen die gezet kunnen worden.

Bedrijfsarts

De eerste stap is om een afspraak in te plannen bij de bedrijfsarts, deze zal dan handelen volgens de STECR richtlijnen, er zijn dan een tweetal situaties mogelijk:

  • Er is geen sprake van ziekte, maar wel van een conflict. In het advies van de bedrijfsarts zal dan ook staan dat er sprake is van een arbeidsconflict en dat werkgever en medewerker met elkaar in gesprek moeten gaan, al dan niet onder begeleiding van een mediator.
  • Er is sprake van zowel ziekte als van een conflict. Er zal advies opgesteld worden over zowel de ziekte als over het arbeidsconflict zoals beschreven hierboven.

Blijven luisteren

Net als bij ziekmeldingen van medewerkers moet u een medewerker met een arbeidsconflict altijd serieus nemen en luisteren naar wat de medewerker heeft te zeggen. Door een medewerker serieus te nemen, en te blijven luisteren wordt er een basis gecreëerd voor een gesprek om het conflict op te lossen, of om op een goede manier uit elkaar te gaan als de situatie onhoudbaar is geworden. Emoties zijn altijd aanwezig en zeker ook in gesprekken over arbeidsconflicten. Emoties hoeven ook niet weggestopt te worden, maar mogen niet de overhand te krijgen. Het kan vaak effectief zijn om uit te spreken hoe u zich voelt en wat de situatie met u doet. Zo nodig je de ander ook uit om de emotie bespreekbaar te maken en creëert u onderling meer begrip naar elkaar toe.

Conflict voorkomen

Verstoringen in de arbeidsrelatie hoeven niet altijd te leiden tot arbeidsconflicten, zorg dat u er op tijd bij bent wanneer u merkt dat er problemen zijn in de arbeidsrelatie. Ga met elkaar in gesprek, betrek de Adviseur Arbeid en Gezondheid en kijk of een ziekmelding kan voorkomen. Dit scheelt u veel tijd, energie en geld als werkgever. Wilt u weten wat de Adviseur Arbeid en Gezondheid nog meer voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dan snel onze website voor meer informatie over onze werkwijze, dienstverlening en neem contact op met ons voor een vrijblijvende offerte.

Het Laatste Nieuws