Argo Advies t2-10

Welkom op dearbodienst.nl

Impact van een werkgever

Doe maar weer normaal!

Het is alweer drie jaar geleden dat de eerste persoon in Nederland positief testte op COVID19 en sindsdien zijn er veel regels geweest; deze maatregelen hebben veel impact op ons en de manier van werken gehad. Inmiddels hoeft u deze maatregelen niet meer door te zetten binnen uw organisatie.  Maar waar zit uw impact als werkgever?

Verandering

In drie jaar is er een hoop veranderd. Wat plotseling kwam, zoals ‘het nieuwe werken’, is nu de standaard. En in de tussentijd zijn er ook nieuwe uitdagingen op ons pad gekomen. Denk aan de groeiende inflatie, veranderende arbeidsmarkt en hoge verzuimcijfers. Dit geeft aan dat verandering de enige constante is. En uw organisatie, of u het nu wilt of niet, moet ergens gaan meebewegen met en inspelen op deze veranderingen. Niet alleen voor het voortbestaan van uw organisatie, maar ook voor het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers. Grote impactvolle veranderingen zijn soms makkelijker aan te pakken dan veranderingen binnen het team of voor het individu. Misschien denkt u als leidinggevende dat u weinig of geen invloed kunt uitoefenen op de privésituatie van een medewerker, maar niets is minder waar.

Relatie werk-privé

We weten dat werk en privé veel invloed hebben op elkaar. Voelt een medewerker zich goed en vitaal, dan is hij productiever, heeft hij meer plezier in het werk en verzuimt hij minder. Voert een medewerker zinvol werk uit en heeft hij plezier in het werk, dan is dit ook weer terug te zien in de thuissituatie. Er is zowel een positieve als negatieve wisselwerking. U merkt het als werkgever op termijn wanneer uw medewerkers niet goed in hun vel zitten, en de kans is groot dat dit tijdens het werk tot uiting komt en een medewerker bijvoorbeeld verzuimt. Maar wat kunt u doen?

Bouw aan de relatie

Toon oprechte interesse in de privésituatie van een medewerker en vraag hoe het gaat. Deze persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat uw medewerkers gehoord worden en als leidinggevende krijgt u de kans om erachter te komen of er iets speelt bij de medewerker. Daarnaast kunt u als leidinggevende ook gemakkelijker rekening houden met, en begrip hebben voor, het privéleven van een medewerker wanneer de relatie tussen u beiden goed is. Let wel op de setting waarin u dit gesprek met een medewerker aangaat. Het is lastiger om open en eerlijk te zijn wanneer er veel mensen bij staan of het een gedwongen gesprek is.

Aanbieden of verplichten

Wanneer u weet wat er op persoonlijk vlak speelt bij een medewerker, is het ook makkelijk om interventies of specifieke ondersteuning in te zetten. Het kan makkelijk zijn om de medewerker te verplichten om gebruik te laten maken van die interventie, maar dit kan juist averechts werken. Het aanbieden en actie ondernemen wanneer de medewerker hier zelf ook klaar voor is, heeft een grotere slagingskans.

Impact van veranderingen

Ondanks dat de coronamaatregelen niet meer gelden, bekent dit niet dat iedereen terug wilt naar hoe het daarvoor was. Pols bij uw medewerkers hoe ze tegen de huidige manier van werken kijken, wat ze wellicht graag anders zouden willen zien en wat mag blijven.  Een verandering die breed wordt gedragen, brengt vaak meer werkplezier met zich mee.

Meer informatie?

Wilt u hulp of advies bij het aangaan van zo’n gesprek met een medewerker, neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid. Wij helpen u graag.

Het Laatste Nieuws