Argo Advies t2-72-2

Welkom op dearbodienst.nl

Wat kan ik als werkgever doen?

De overgang, help!

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaven in 2021 173 duizend vrouwelijke medewerkers aan hinder te ondervinden van de overgang. Dit is 55% van alle vrouwen in de overgang. 8% gaf aan hier dagelijks hinder van te ondervinden en 9% wekelijks. De overgang wordt in de media veel besproken. Het is een beladen onderwerp, vrouwen schamen zich ervoor en durven het niet bespreekbaar te maken. Ook vragen ze zich af of de klachten die ze ervaren wel bij de overgang ‘horen’ of dat er wellicht iets anders speelt. De Adviseurs Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst spreken deze medewerkers regelmatig. Wat kunt u als werkgever doen om meer inzicht te krijgen in de symptomen/ klachten passend bij de overgang en dit te vertalen naar de werkvloer?

Symptomen

Als werkgever kunt u één of meerdere van de volgende symptomen merken bij uw medewerkers:

  • Irritaties en stemmingswisselingen;
  • Afname efficiëntie, vooral einde van de dag;
  • Angst en twijfel aan de zin van het leven/ werk;
  • Minder goed geheugen;
  • Prikkelgevoelig en vermindering van concentratie;
  • Verandering in verzuim, zowel in duur als frequentie.

Burn-out klachten komen bij medewerkers in de overgang meer voor dan bij medewerkers die niet in de overgang zijn (27% tegenover 20%).

Veeg het taboe van tafel en ga met elkaar in gesprek

Veel vrouwen in de overgang vinden het bespreken van hun klachten gerelateerd aan de overgang lastig. Er wordt lacherig om gedaan, niet begrepen of vergeleken met andere vrouwen in de overgang, die er geen hinder van ondervinden. 57% van de medewerkers in de overgang heeft behoefte aan ondersteuning of begrip vanuit het werk en het liefst van de leidinggevende. 65% hiervan bespreekt de klachten met 1 of 2 collega’s. Mocht één of meerdere symptomen u opvallen bij een collega die onder deze leeftijdscategorie valt, bespreek dit als leidinggevende met uw medewerker.

Wat kunt u doen als leidinggevende?

Als werkgever kunt u verschillende dingen doen wanneer u signalen bij een medewerker ziet of wanneer een medewerker signalen aankaart:

  • Bespreek de signalen met uw medewerker;
  • Kijk samen waar de medewerker behoefte aan heeft en passend is bij het werk; denk aan flexibele werktijden, meer pauzes of thuiswerken.
  • Zorg voor goede ventilatie;
  • Vraag advies aan de Adviseur Arbeid en Gezondheid.

Hoe kan De Arbodienst u hierin ondersteunen?

De Adviseurs Arbeid en Gezondheid bellen uw medewerker in het verzuim of preventief. Als vanuit dit telefoongesprek duidelijk wordt dat het gaat om klachten gerelateerd aan de overgang, maken we dit bespreekbaar. Dit signaal kan met de leidinggevende worden besproken, indien de medewerker hier toestemming voor geeft. Uiteraard spelen wij liever in de preventie een rol. U kunt advies vragen aan uw adviseur en eventueel samen in gesprek gaan met uw medewerker. Vanuit hier kunnen wij de mogelijkheden bespreken.

Zusterlabel PDG Health Services, ook onderdeel van paraDIGMA groep kan uw organisatie bij vrouwgerelateerde problematiek heel goed ondersteunen. De dienstverlening ‘Femme Vitaal’ biedt ondersteuning leidinggevenden om meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de overgang en hoe hiermee om te gaan.

Concluderend kunnen we zeggen dat de overgang niets is om je voor te schamen, maar bespreekbaar moet worden gemaakt. De klachten die een medewerker ervaart, kunnen van invloed zijn op functioneren en daarmee hun duurzame inzetbaarheid. De daaropvolgende acties zijn van essentieel belang voor werkgever en medewerker. Vraag uw Adviseur Arbeid en Gezondheid om advies.

Het Laatste Nieuws