Argo Advies t2-23

Welkom op dearbodienst.nl

POB Jill Saija vertelt: "Een dagverhaal geeft al zoveel informatie"

Jill SaijaJill Saija werkt sinds 1,5 jaar met veel plezier als Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts, ook wel POB. Een, zoals de naam al zegt, belangrijke ondersteunende rol voor de Bedrijfsarts en Arboverpleegkundige waarin veel direct contact is met de verzuimende medewerker. “Een dagverhaal van de medewerker kan al zoveel inzichten en waardevolle informatie voor ons geven.”

Wat doet een POB?

Een POB is bevoegd om bij de medewerker een vraaggesprek af te nemen, en werkt onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsarts. Via een telefonisch gesprek verzamelt de POB (medische) informatie die van invloed kan zijn op het re-integratietraject. Op basis van deze informatie stellen we een advies op voor zowel werkgever als medewerker die de Bedrijfsarts controleert en waar nodig aanvult. 

Jill: “Al mijn gesprekken vinden telefonisch plaats, hier krijg ik met regelmaat vragen over. Want hoe kan iemand telefonisch bepalen hoe ziek iemand is? Of welke houding iemand aanneemt tijdens dit gesprek? Gezien de vragen die wij stellen tijdens dit gesprek, kunnen wij vaak precies dezelfde conclusies trekken als tijdens een fysiek gesprek. Zo vragen wij iemands dagverhaal uit, dit vaak tot grote verbazing van de medewerkers. Want waarom willen wij weten wat iemand van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat doet.

Dagelijkse belasting en belastbaarheid

Aan de hand van een dagverhaal kunnen wij vaststellen wat iemand zijn belastbaarheid is op een dag. Op een moment dat iemand alleen thuis is en ook verantwoordelijk voor het huishouden, boodschappen en koken, dient deze medewerker zijn belastbaarheid ook nog te kunnen verdelen op het moment dat de medewerker thuis is. Natuurlijk geldt dit ook als er kinderen thuis wonen. Mocht de medewerker samenwonend zijn met een partner die veel opvangt, dan hoeven we met dat stukje minder rekening te houden. Ook is het van belang of iemand goed slaapt in de nacht en de dag doorkomt zonder te slapen overdag. Mocht de medewerker in de nacht niet goed slapen en de dag niet doorkomen zonder overdag te slapen, dan is het zaak om hier ook rekening mee te houden in de re-integratie.

Kortom, uit een dagverhaal kunnen wij veel informatie halen. Wat doet een medewerker nog na het werk? Waarom is de medewerker wel in staat om te sporten na het werk, of af te spreken met vrienden, maar niet in staat om langer te werken? Of waarom wilt de medewerker in één keer zoveel werken, terwijl medewerker daarna thuis alleen nog maar kan slapen? Hoelaat gaat de medewerker naar bed? Is dit passend voor de energie die de medewerker moet hebben voor de volgende dag?

Een simpele vraag

Voor iemand is het heel simpel om te delen hoe die de dag doorkomt. Maar voor ons als praktijkondersteuners is het ontzettend belangrijk om de belastbaarheid in te kunnen schatten. Waar moeten wij rekening mee houden, wat is de balans waar rekening mee gehouden moet worden in het leven van de medewerker, en hoe kunnen wij de opbouw het beste verdelen over de week?

De terugkoppeling die wij geven is altijd gebaseerd op alle punten die wij uitvragen bij de medewerker betreft diens leven, verzuim en werk.

Meer weten?

Lees meer over onze werkwijze of neem contact met ons op voor meer informatie over onze arbodienstverlening.

Het Laatste Nieuws