Paradigma - Argo-145

Welkom op dearbodienst.nl

Breaking news: een verplicht PMO levert uw organisatie niets op!

Verrassende inzichten en bruikbare handvatten om de vitaliteit van medewerkers en de organisatie te versterken, zowel op individueel niveau, op organisatieniveau en op het gebied van arbeidsomstandigheden; dat is de kracht van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)! Helaas zien de Adviseurs Vitaliteit van De Arbodienst maar al te vaak dat het PMO wordt ingezet vanuit een verplichting, bijvoorbeeld omdat er een bepaald advies voortkwam uit de RI&E. Het PMO wordt dan maar uitgevoerd “omdat het moet”, zonder dat daar een visie of gedachte achter zit.

Een gemiste kans, als u het ons vraagt! Waarom? Omdat het PMO hierdoor zijn waarde compleet verliest! Een PMO heeft namelijk alleen waarde als het met de juiste intenties wordt ingezet, op de juiste manier wordt uitgevoerd én als daarop de juiste interventies volgen.

PMO zonder visie resulteert in onzekerheden en weerstand

Ondanks dat het niet verplicht is om mee te doen met een PMO, voelt dit voor medewerkers vaak wel zo. Dit idee wordt alleen maar versterkt als een werkgever het ook als “een noodzakelijk kwaad” ziet. Dit gevoel wordt overgebracht op de medewerkers die, net als de werkgever, niet goed weten waarom het PMO wordt uitgevoerd en wat de meerwaarde hiervan is. Dit kan terughoudendheid veroorzaken bij medewerkers of, in sommige gevallen, zelf tot angst voor deelname leiden. “Ik wil niet dat mijn gegevens gedeeld worden” of “ik doe niet mee, want als ik er niet goed voor sta, word ik ontslagen”; onrealistische gedachten die  de medewerkers en de werkgever niet verder helpen. 

Bovendien worden medewerkers door het verplichte karakter niet intrinsiek gemotiveerd om echt iets te veranderen; ze doen mee omdat er ze denken dat het móét, en niet omdat ze zélf nieuwsgierig zijn naar hun gezondheid en vitaliteit. Dit resulteert vervolgens in een lage opkomst van deelname aan het PMO. De werkgever heeft geinvesteerd in iets wat niets oplevert… Zonde!

PMO als hulpmiddel; niet als verplichting

Om relevante resultaten te behalen, is het belangrijk dat zeker 60%-70% meedoet aan het PMO. Nog belangrijker is dat de deelnemers dit zélf graag willen en ook echt iets met de uitslag willen doen. Wanneer u een PMO inzet als hulpmiddel om de vitaliteit van de medewerkers en de organisatie te verbeteren, resulteert dit in meer enthousiasme bij medewerkers. Het eindresultaat: meer mensen die meedoen met het onderzoek en een relevante en bruikbare uitkomst!

Ook is het van belang om eventuele zorgen rondom het PMO weg te nemen en alle medewerkers hier zo goed mogelijk over te informeren: benoem waarom het PMO wordt uitgevoerd en wat het belang hiervan is voor het individu en voor de organisatie. Geef ook aan wat er met de uitslagen wordt gedaan en geef medewerkers de ruimte om vragen te stellen, voor, tijdens en na het PMO. De Arbodienst kan u als werkgever hierbij helpen door voorafgaand aan het onderzoek duidelijk te krijgen wat het doel is van het PMO. Ook kunnen wij samen met de organisatie meedenken over de communicatie richting de medewerkers.

Wie A zegt... 

En tot slot: wat gaat u als bedrijf doen met de uitkomst van een PMO? Dat u relevante resultaten krijgt is één ding, maar wat u hier uiteindelijk mee doet, is zeker zo belangrijk. Een PMO is waardevol, omdat u nu precies weet waar de verbeterpunten in de organisatie liggen.

De Arbodienst kan zowel de PMO’s als de opvolging uitvoeren. Wij geven u niet alleen inzicht in de knelpunten binnen de organisatie, maar ook oplossingsgerichte adviezen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprekstechniekentraining voor leidinggevenden, als blijkt dat er in een organisatie veel conflicten plaatsvinden. Of het uitvoeren van een werkplekonderzoek, als blijkt dat veel medewerkers fysieke klachten hebben. Hierdoor levert uw PMO wél wat op en worden je medewerkers en organisatie vitaler!

Meer weten over het PMO?

Het PMO van De Arbodienst bestaat uit een online vragenlijst met vragen over leefstijl, vitaliteit en werkplezier die aangevuld kan worden met fysieke testen. Medewerkers ontvangen persoonlijke en gerichte adviezen over leefstijl, vitaliteit en gezondheid. De werkgever ontvangt een geanonimiseerde groepsrapportage, waarin de knelpunten binnen de organisatie staan beschreven en waarin we een concreet advies geven die de organisatie verder helpt! Meer weten? Neem dan een kijkje op de website bij PMO of neem contact met ons op!

Het Laatste Nieuws