Arbodienst '21-29-min

Welkom op dearbodienst.nl

Belang van de functie tijdens de re-integratie

Veelal hebben medewerkers een functiebenaming in hun contract die weinig zegt, ‘een containerbegrip’ of iets wat niet de werkelijke lading van de functie dekt. Het kan ook voorkomen dat de functie een bijzondere, unieke functie is en dat de benaming hier niet goed bij past. In alle gevallen geldt dat de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts bij aanvang van de verzuimbegeleiding altijd aandacht besteedt aan wat het werk van de medewerker nu daadwerkelijk inhoudt. Wat doet iemand nou de hele dag?

Meenemen in een werkdag

Uitgangspunt is meestal dat een medewerker terugkeert naar zijn of haar eigen werk. Daarvoor is het van belang om te weten wat het werk van de medewerker vraagt en hoe de onderlinge samenwerking verloopt. Tijdens het eerste gesprek dat wij met de medewerker hebben laten wij de medewerker in eigen bewoording vertellen hoe zijn of haar werkdag er uit ziet. Wat zijn de plussen en wat zijn de mindere kanten in het werk. Door hierop door te vragen, krijgen ze een goed beeld van eventuele belemmeringen die bij de re-integratie een rol kunnen spelen. Het is makkelijk om aannames te maken en te denken dat we wel weten wat iemand doet. Toch kan het soms verrassend anders zijn. Door nieuwsgierig te zijn, krijgt de POB zo een inkijk in het werk van de medewerker.

Meer dan een functiebeschrijving

Wat opvalt is dat medewerkers graag vertellen over hun werk en trots zijn op wat ze doen. Zo passeert dagelijks een bonte verscheidenheid aan functies de revue. Functies die ogenschijnlijk misschien niet zo bijzonder zijn, maar ook door de persoonlijke invulling dat toch zijn. In ieder geval voor de medewerker.

Maar werk is ook meer dan wat iemand dagelijks ‘doet’ volgens de functieomschrijving. Het is een sociale omgeving, geeft zingeving, plezier en bovenal ook inkomen. De POB bespreekt met de medewerker POB ook deze aspecten. Temeer omdat hier vaak ook drempels naar werkhervatting zitten of juist motivatoren om weer snel aan de slag te gaan. Bij De Arbodienst geloven wij dat het werk een belangrijke rol speelt voor de re-integratie van een medewerker. Maar ook dat de medewerker zelf voor een groot deel verantwoordelijk is voor het eigen verzuim en herstel. Het inzien dat de omgeving rondom de functie niet in balans is en dat daar de medewerker onder lijdt, is al een belangrijk onderdeel van het oplossen van het probleem. Vervolgens is het aan de medewerker om weer zelf de regie te nemen of de situatie te verbeteren en naar de leidinggevende of werkgever te stappen. Zo kunt u weer invulling geven aan uw functie en gaan doen wat hij of zij weer leuk vindt, kan een medewerker weer beginnen met re-integreren.  

Ga het gesprek aan

Om er erachter te komen wat er speelt bij uw medewerkers, is het van belangrijk om het gesprek te blijven aangaan. Dit kan een luchtig gesprek zijn bij het koffiezetapparaat of een wat serieuzer 1-op-1 gesprek. Het gaat erom dat u tijdig signaleert dat er iets speelt, zodat u kunt ingrijpen en de juiste ondersteuning kunt bieden voordat een medewerker verzuimt. Dit is onderdeel van de visie en werkwijze van De Arbodienst. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar onze website en lees meer van onze nieuwsartikelen.

Het Laatste Nieuws