Aarvullend geboorteverlof De Arbodienst

Welkom op dearbodienst.nl

Totaal 6 weken verlof voor partners

Vandaag, 1 juli 2020, treedt de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking. Dit betekent dat partners van pas bevallen vrouwen tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren is/wordt. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Indien uw medewerker recht heeft op het aanvullend geboorteverlof, betaalt u uw medewerker ten minste 70% van het maximale dagloon. U krijgt dit vervolgens vergoed van UWV. De duur van het verlof hangt af van het aantal per week gewerkte uren. Als uw medewerker bijvoorbeeld 2 dagen per week werkt, heeft hij of zij recht op maximaal 5 x 2 dagen aanvullend geboorteverlof.

Het partnerverlof dient binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen te worden. Voorwaarde is wel dat een medewerker eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week opneemt. Hoe er invulling wordt gegeven aan het partnerverlof, bespreekt u met uw medewerker: uw medewerker kan het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Ook is het mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. In principe mag uw medewerker zelf invullen hoe hij of zij het aanvullend geboorteverlof opneemt, tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang van u als werkgever. Denk hierbij aan bedrijfseconomische omstandigheden of rooster-technische redenen.

Wilt u meer informatie over het geboorteverlof?

Neem dan gerust contact op met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid. Of neem een kijkje op de website van het UWV.

Het Laatste Nieuws