Argo Advies t2-55

Welkom op dearbodienst.nl

Het gesprek over medische klachten

“Ik ben toch geen arts, dus ik mag niks van de klachten vinden”

“Ik ben toch geen arts, dus ik mag niks van de klachten vinden”. Leidinggevenden worstelen vaak met deze gedachte als een medewerker langdurig verzuimt. Vaak drukt het onmacht uit om regie te pakken in het verzuim en de medewerker weer richting het werk te bewegen. Voor alle leidinggevenden voor wie deze zin bekend voor komt, hebben we goed nieuws: u hoeft hier ook helemaal niks van te vinden. Sterker nog: u moet hier ook helemaal niet mee bezig willen zijn. Een discussie starten over de medische klachten met een medewerker brengt u niet verder in het proces.

Wel ziek, niet arbeidsongeschikt

Bij De Arbodienst geloven we altijd dat iemand die verzuimt, daadwerkelijk beperkingen ervaart. We gaan hierover dan ook niet in discussie. Maar een verzuimende medewerker is in veel gevallen geen arbeidsongeschikte medewerker. In ongeveer 80% van de gevallen heeft de medewerker nog mogelijkheden om op een, al dan niet aangepaste manier, werk uit te voeren. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we de medewerkers die aangeven echt niets te kunnen uitvoeren, toch richting het werk bewegen?

Houding en gedrag

Wij gaan samen met de leidinggevende in gesprek met de medewerker over zijn of haar houding en gedrag. En dat is iets waar u als leidinggevende wel wat van mag vinden. Sterker nog: als leidinggevende bent u de aangewezen persoon om te weten hoe uw medewerker in elkaar steekt. We gaan in gesprek hoe de medewerker zich gedraagt tijdens het ziekteverzuim en welke houding hij of zij aanneemt als het gaat om kijken naar benutbare mogelijkheden en welk gedrag de medewerker laat zien. Belangrijk hierbij is dat de medewerker zelf de verantwoordelijkheid voelt voor de re-integratie. Dit kunt u stimuleren door medewerkers bijvoorbeeld eerst zelf een plan te laten maken om te re-integreren. Een plan dat door de medewerker zelf wordt voorgedragen, wordt ook meer gedragen door medewerker en heeft daardoor meer kans van slagen.

De medische discussie aan de kant schuiven en ingaan op houding en gedrag is niet altijd even gemakkelijk. Een medewerker probeert zich soms te verschuilen achter de klachten, en zal daar ook graag over praten. Het is zaak om dit te (h)erkennen en het gesprek een andere kant op te sturen.

Wij helpen u graag verder

Vindt u het lastig om uit de medische discussie te blijven, en te sturen op houding en gedrag? Neem contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid, uw adviseur kan helpen de juiste vragen te stellen en u te helpen om het gedrag van de medewerker aan te spreken. Bent u benieuwd wat De Arbodienst voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dan onze diensten en neem contact met ons op.

Het Laatste Nieuws