Argo Advies t2-10

Welkom op dearbodienst.nl

De Arbodienst is officieel gelanceerd

Per 1 november gaan de arbodienstverleners Argo Advies, Blijwerkt en de Arbodienst officieel verder onder de naam ‘De Arbodienst’. Deze naam onderstreept het doel zich in de markt te positioneren als de arbodienstverlener met een moderne en eigenzinnige kijk op verzuim en vitaliteit. In januari 2020 maakten deze arbodienstverleners al bekend te gaan samenwerken, maar per 1 november is deze samenwerking dus verder geïntensiveerd door vanuit één naam te opereren.

 

Lars Vissers, Algemeen directeur De Arbodienst:

‘De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om de samenwerking tussen de drie arbodienstverleners goed vorm te geven. Dit heeft geleid tot een complementair dienstenpakket en een deling van kennis en capaciteit, daar zijn wij trots op. Samen met onze klanten creëren wij een fundament waarbij anders denken, lef hebben, continue innoveren en veranderen de basis is.

 Een integrale aanpak en een persoonlijke en prikkelende benadering staat hierbij centraal. We houden een spiegel voor en stimuleren organisaties en medewerkers naar zichzelf te kijken, te reflecteren en stappen te zetten. Stappen naar meer werkplezier en bevlogenheid, minder verzuim en een hogere duurzame arbeidsproductiviteit’.

De eigenzinnige en moderne kijk en manier van werken van De Arbodienst op verzuim leidt, tot een vooruitstrevend en zeer effectief verzuim- en gezondheidsbeleid in organisaties.

Eric Peperkamp, Medisch directeur De Arbodienst:

‘Iedere organisatie wil dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. En medewerkers zo goed mogelijk bijstaan als zij toch in het verzuim terecht komen. Wij ondersteunen daarin als partner en kijken naar duurzame inzetbaarheid vanuit het perspectief van leiderschap en cultuur in organisaties, versterkt door een kwalitatief professionele medische basis.’

De Arbodienst koppelt een vast inzetbaarheidsteam aan haar klanten dat zowel de werkgever adviseert als de sociaal medische begeleiding vorm geeft. Dit team van verschillende specialisten werkt nauw samen om klanten optimaal te ondersteunen. Dit organiseren we door coaching on the job en gerichte interventies en aanvullende programma’s, al dan niet binnen een van andere de labels van paraDIGMA groep.’

Over paraDIGMA groep

In 2003 startte Rudo Vissers, bestuurder en CEO van paraDIGMA groep, met Argo Advies. Dit groeide uit tot verschillende labels, waar paraDIGMA groep uit is ontstaan.

paraDIGMA groep is een innovatieve en trendsettende groep van samenwerkende bedrijven met expertise op alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid. Van oplossingen voor verzuim, vitaliteitsbeleid of strategisch personeelsbeleid tot re-integratievraagstukken, psychische- of fysieke begeleiding en opleiding en ontwikkeling.

 

Het Laatste Nieuws