werk-overleg

Welkom op dearbodienst.nl

Strategisch Adviseur EnergieKompas (SAE)

Praktijkopleiding: Energiekompas

De tijd dat een onderzoek op zichzelf staat is echt voorbij. De vraag is hoe onderzoeksresultaten de dialoog tussen medewerker en leidinggevende over verbetering kunnen voeden.

In deze opleiding van NiDi Bedrijfsopleidingen leer je dit verbeterproces op strategisch niveau te sturen en regisseren, gebruik makend van het EnergieKompas. Je leert het Job Demands-Resources Model handen en voeten te geven.