Argo Advies t2-47

Welkom op dearbodienst.nl

Maak uw organisatie Duurzaam Inzetbaar: word RADI®!

Heeft u altijd al interesse gehad in mens, gezondheid en arbeid en wordt u enthousiast als het gaat over duurzame inzetbaarheid? Dan past de rol van Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI®) perfect bij u!

RADI® adviseurs hebben maar één doel: werkgevers ondersteunen bij complexe en strategische Duurzaam Inzetbaarheidsvraagstukken. Zij geven organisaties nieuwe inzichten in hoe zij Duurzame Inzetbaarheid kunnen implementeren in hun organisatiebeleid/-strategie.

De adviseur van nu!

De opleiding Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI®) van onze zusterorganisatie NiDi Bedrijfsopleidingen leert u denken vanuit bedrijfseconomische invalshoeken. Deze invalshoeken combineert u met adequate kennis op het gebied van Employee Benefits en Duurzame inzetbaarheid.

Doordat werkenden steeds langer moeten doorwerken kan dit leiden tot verminderde inzetbaarheid, lagere productiviteit en hogere kosten. De adviseur van nu moet met innoverende oplossingen komen om dit te voorkomen. Door middel van de opleiding adviseur duurzame inzetbaarheid leert u veel over deze oplossingen. Deze oplossingen draagt u voor aan HR om financiele consequenties voor te zijn. Dit doet u door middel van een organisatie breedgedragen duurzaam inzetbaarheidsplan, een boeiende mix van factoren waar u orde in aanbrengt om vervolgens strategische stappen voor te stellen aan de organisatie.

Wat gaat u leren? 

De RADI® opleiding doorloopt diverse thema’s, zoals:

  • Bedrijfscultuur en leiderschap
  • Rendementsverbetering
  • Gezondheid & Vitaliteit
  • Organisatie, bedrijfscultuur en structuur
  • Functioneren en Ontwikkelen
  • Waarde en imago

Vraag het Bart van Loon, Arbeidsdeskundige bij Inverzo:

“De aanvulling RADI® is essentieel en van grote meerwaarde voor mijn rol als Arbeidsdeskundige. Ik ben met de opleiding in aanraking gekomen doordat ik merkte dat ik nog onvoldoende kennis en kunde had om op strategisch niveau in gesprek te gaan met een werkgever over duurzame inzetbaarheid: hoe kan ik bijvoorbeeld een werkgever met een steeds ouder wordend personeelsbestand optimaal ondersteunen, met het oog op de toekomst? En hoe breng ik medewerkers in beweging om hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen? Met de RADI® opleiding leer je alle onderdelen en puzzelstukjes van een effectief duurzaam inzetbaarheidsplan.”

Wilt u meer informatie?

NIDI Bedrijfsopleidingen

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie NiDi Bedrijfsopleidingen. NiDi Bedrijfsopleidingen is de hogeschool voor duurzame inzetbaarheid en heeft ook het keurmerk Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid (SKDI) ontwikkeld.

Meer informatie leest u op de website van NiDi Bedrijfsopleidingen